Nyhet

Nyhet

Publicerad den 05 maj 2021

Uppdaterad den 05 maj 2021

ERC firar 10 000 bidragsmottagare

10 000 forskare runt om i Europa har hittills fått finansiering från Europeiska forskningsrådet, ERC, för sin banbrytande forskning. Detta firar ERC med en digital ceremoni 6 maj. Över 400 av forskarna som fått bidrag är från Sverige.

Under en digital ceremoni kommer ERC att uppmärksamma den tiotusende bidragsmottagaren och några av forskningsprojekten som lett till stora vetenskapliga genombrott. Vid ceremonin deltar bland andra EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyer, ERC:s president Jean-Pierre Bourginon och EU-kommissionären för forskning och innovation Mariya Gabriel.

Den digitala ceremonin startar 6 maj kl. 11.00 och går att se direkt via Youtubelänk till annan webbplats.

Sveriges bidrag

426 av de 10 000 forskarna som fått bidrag från ERC sedan starten är från Sverige. Bakom många av forskarna står starka forskningsmiljöer vid svenska lärosäten. Flest bidrag har gått till forskning inom life science och naturvetenskap.

Figuren nedan visar antal beviljade bidrag per bidragstyp och ämne. ERC har fördelat medel sedan 2007, men alla bidragstyper har inte utlysts alla år.

Diagram över beviljade bidrag.

Proof of concept: 35, Synergy grant: 3. Källa: ERC.

På ERC:s webbplats finns mer statistik.länk till annan webbplats


De flesta svenska universitet ger stöd till forskare som vill ansöka om medel från ERC. Även Vetenskapsrådet stödjer lärosäten och forskare i ansökningsprocessen, bland annat med lärosätesbesök, seminarier och workshops.

21 maj kommer Vetenskapsrådet att uppmärksamma forskare som fick ERC-bidrag i 2020 års utlysningar med en digital mottagning. Läs mer och anmäl dig härlänk till annan webbplats.

Publicerad den 05 maj 2021

Uppdaterad den 05 maj 2021

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Starting grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

  2. ERC-mottagning 2021

    Drygt 45 forskare verksamma i Sverige har under 2020 beviljats medel från Europeiska forskningsrådet, ERC, i hård konkurrens med andra europeiska forskare. För att uppmärksamma detta bjuder Vetenskapsrådet in till en digital mottagning.

  3. Sju forskare i Sverige får ERC Advanced grant

    Nu är det klart vilka som får ERC Advanced grant i förra årets utlysning. Utlysningen riktar sig till etablerade och världsledande forskare och har vetenskaplig excellens som enda urvalskriterium. Totalt får 209 forskare dela på över 500 miljoner eur...