Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet.

Myndigheterna Vinnova, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Vetenskapsrådet presenterar gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030.

–Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget.

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

 • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet
 • Avancerad digitalisering
 • Digital infrastruktur och data
 • Digital kompetens och mognad

–Vetenskapsrådet bidrar redan idag till en grön och digital omställning genom vår forskningsfinansiering och vår digitala infrastruktur Sunet. Med det förslag vi nu lämnar ser vi stora möjligheter att ytterligare verka för att ny kunskap snabbt kan omsättas i innovativ digitalisering för hållbar utveckling, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli. Kansliet får ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Myndigheternas bedömning är att kraftsamlingen förutsätter ökade statliga anslag. De årliga anslagen behöver öka varje år och trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor från och med 2024.

Läs rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Sunetdagarna våren 2022

  Är du nyfiken på vad som pågår inom Sunet? På Sunetdagarna 15–31 mars presenterar vi Sunets nät och tjänster, arrangerar workshops och skapar en yta för dig att nätverka med dina kollegor i branschen. Varmt välkommen!

 2. DevRes 2022 – konferens om att forska för hållbar utveckling

  Konferensen DevRes 2022 har fokus på hållbar hälsa för både planeten och för människor. Mat- och energiproduktion, stadsplanering, digitalisering, utbildning, hälsa och social omsorg är några av de områden som tas upp. Här får du träffa forskare, bes...

 3. Valter Nordh blir tillförordnad vd för NORDUnet

  Samarbetsorganisationen för de nordiska ländernas forsknings – och utbildningsnätverk, Nordunet, får en ny tillförordnad vd från 1 november 2021. Valter Nordh, som idag har uppdrag för både Sunet och Vetenskapsrådet, ska leda organisationen tills en ...