Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet.

Myndigheterna Vinnova, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Vetenskapsrådet presenterar gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030.

–Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget.

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

 • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet
 • Avancerad digitalisering
 • Digital infrastruktur och data
 • Digital kompetens och mognad

–Vetenskapsrådet bidrar redan idag till en grön och digital omställning genom vår forskningsfinansiering och vår digitala infrastruktur Sunet. Med det förslag vi nu lämnar ser vi stora möjligheter att ytterligare verka för att ny kunskap snabbt kan omsättas i innovativ digitalisering för hållbar utveckling, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli. Kansliet får ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Myndigheternas bedömning är att kraftsamlingen förutsätter ökade statliga anslag. De årliga anslagen behöver öka varje år och trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor från och med 2024.

Läs rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige på Vinnovas webbplats Länk till annan webbplats.

Om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

  Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

 2. Sunetdagarna våren 2024

  Sunetdagarna är en mötesplats för dig som arbetar med nät, identitet, säkerhet och IT-tjänster och riktar sig till personer verksamma vid universitet och högskolor samt andra Sunetanslutna organisationer. I vår arrangeras Sunetdagarna 23–25 april på ...

 3. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

  I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

Till toppen