Nyhet

Nyhet

Publicerad den 17 maj 2021

Uppdaterad den 17 maj 2021

Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

Fyra statliga myndigheter överlämnar ett förslag till regeringen om en nationell kraftsamling för ett digitaliserat Sverige. Myndigheterna föreslår ett strategiskt program som ska stärka hela Sveriges digitala förmåga med fokus på konkurrenskraft och hållbarhet.

Myndigheterna Vinnova, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för digital förvaltning och Vetenskapsrådet presenterar gemensamt förslaget att inrätta ett strategiskt program för att tillvarata möjligheter och parera utmaningar med den digitala omställningen. Programmet inriktas mot att stärka Sveriges digitala förmåga för en ökad konkurrenskraft och ett stärkt innovationssystem för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet med sikte mot år 2030.

–Det strategiska programmet är en kraftfull insats för att Sverige ska kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter fullt ut på ett inkluderande och hållbart sätt. Nu står vi redo att sätta igång tillsammans med aktörer från hela samhället, säger Darja Isaksson, generaldirektör vid Sveriges innovationsmyndighet Vinnova som samordnar regeringsuppdraget.

Det nationella programmet bör enligt förslaget ha fyra delprogram med olika huvudfokus och med olika typer av insatser som omfattar såväl privat som offentlig verksamhet:

 • Digitalisering för grön omställning och social hållbarhet
 • Avancerad digitalisering
 • Digital infrastruktur och data
 • Digital kompetens och mognad

–Vetenskapsrådet bidrar redan idag till en grön och digital omställning genom vår forskningsfinansiering och vår digitala infrastruktur Sunet. Med det förslag vi nu lämnar ser vi stora möjligheter att ytterligare verka för att ny kunskap snabbt kan omsättas i innovativ digitalisering för hållbar utveckling, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Enligt förslaget ska det strategiska programmet koordineras genom ett programkansli. Kansliet får ett tydligt och långsiktigt uppdrag att utforma och genomföra det nationella programmet samt att koordinera Sveriges deltagande i EU:s program och policyprocesser.

Myndigheternas bedömning är att kraftsamlingen förutsätter ökade statliga anslag. De årliga anslagen behöver öka varje år och trappas upp till minst 5,5 miljarder kronor från och med 2024.

Läs rapporten Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige på Vinnovas webbplatslänk till annan webbplats

Om uppdraget på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

Publicerad den 17 maj 2021

Uppdaterad den 17 maj 2021

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. EuroScience Policy Forum 2021

  Välkommen till EuroScience Policy Forum på temat en hållbar akademi. Stockholm trio och Sverige står bakom fyra sessioner 30 juni.

 2. Agenda 2030

  Forskning är en viktig pusselbit för att Sverige och världen ska nå de globala målen för hållbar utveckling till 2030. Här kan du läsa om hur Vetenskapsrådets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030.

 3. Kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige

  Vad behövs för att Sverige ska lyckas med den gröna, digitala omställningen? Har vi råd att vänta när omvärlden storsatsar? Fem myndigheter presenterar sina gemensamma förslag till kraftsamling för ett hållbart digitaliserat Sverige. Förslaget kommen...