Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med 274 nya namn.

AcademiaNet innehåller idag fler än 3 200 kvinnliga forskare inom olika forskningsområden. Tillsammans representerar de både europeiska länder och länder utanför Europa. Bakom nomineringarna står europeiska forskningsfinansiärer och institutioner. Swiss National Science Foundation administrerar databasen och Vetenskapsrådet bidrar både ekonomiskt och genom att nominera forskare. I databasen finns idag 245 forskare som Vetenskapsrådet nominerat sedan tidigare. I år är det tredje gången vi bidrar med namn.

De 274 forskare som Vetenskapsrådet nu nominerar kommer inom kort, och efter samtycke, att synas i databasen med sitt namn, en kort profiltext och kontaktuppgifter.

Bland de nominerade finns huvudsekreterare, ledamöter i vår styrelse och våra ämnesråd, råd och kommittéer samt ordföranden i Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Majoriteten är forskare i Sverige som har fått medel från Vetenskapsrådet och höga betyg på sin ansökan.

– AcademiaNet är ett bra verktyg för att synliggöra kvinnliga forskare. Det är särskilt användbart när vi ska hitta lämpliga personer till beredningsgrupper och andra expertuppdrag, säger Carolina Hertzman Johansson, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och ansvarig för våra nomineringar.

Vetenskapsrådet har även nominerat ledamöter från Sveriges unga akademi, Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Databasen AcademiaNet Länk till annan webbplats.

Läs artikel i tidningen Curie om AcademiaNet: "Databas samlar kvinnliga toppforskare"  Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

    I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

  2. Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

    Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.

  3. Promoting Gender Equality in Research Funding

    Denna policy brief innehåller rekommendationer för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering. Den är framtagen inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus. Rekommendationerna riktar sig huvudsakligen till forskningsfinansier...