Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare – i år bidrar vi med 274 nya namn.

AcademiaNet innehåller idag fler än 3 200 kvinnliga forskare inom olika forskningsområden. Tillsammans representerar de både europeiska länder och länder utanför Europa. Bakom nomineringarna står europeiska forskningsfinansiärer och institutioner. Swiss National Science Foundation administrerar databasen och Vetenskapsrådet bidrar både ekonomiskt och genom att nominera forskare. I databasen finns idag 245 forskare som Vetenskapsrådet nominerat sedan tidigare. I år är det tredje gången vi bidrar med namn.

De 274 forskare som Vetenskapsrådet nu nominerar kommer inom kort, och efter samtycke, att synas i databasen med sitt namn, en kort profiltext och kontaktuppgifter.

Bland de nominerade finns huvudsekreterare, ledamöter i vår styrelse och våra ämnesråd, råd och kommittéer samt ordföranden i Vetenskapsrådets beredningsgrupper. Majoriteten är forskare i Sverige som har fått medel från Vetenskapsrådet och höga betyg på sin ansökan.

– AcademiaNet är ett bra verktyg för att synliggöra kvinnliga forskare. Det är särskilt användbart när vi ska hitta lämpliga personer till beredningsgrupper och andra expertuppdrag, säger Carolina Hertzman Johansson, forskningssekreterare på Vetenskapsrådet och ansvarig för våra nomineringar.

Vetenskapsrådet har även nominerat ledamöter från Sveriges unga akademi, Kungliga Vitterhetsakademien och Kungliga Vetenskapsakademien.

Databasen AcademiaNet Länk till annan webbplats.

Läs artikel i tidningen Curie om AcademiaNet: "Databas samlar kvinnliga toppforskare"  Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

  2. Så kan svensk forskning stärkas

    Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

  3. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.