Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Öppna data och forskningsinfrastrukturer i fokus för konferens

Vikten av forskningsinfrastrukturer och öppna data i den digitala tidsåldern var temat för en konferens under Sveriges EU-ordförandeskap i Lund 19–20 juni. Under konferensen presenterade utbildningsminister Mats Persson en deklaration om att maximera fördelarna med forskningsdata, som hittills 19 europeiska länder ställt sig bakom.

Hur påverkas samhället av digitaliseringen inom forskningen? Vilka är möjligheterna och utmaningarna vid samverkan kring öppna data och forskningsinfrastrukturer och hur kan det utveckla samhället och bidra till lösningar? Det var några av frågorna som behandlades under konferensen "Potentialen i forskningsdata: nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur", som arrangerades av Vetenskapsrådet tillsammans med Regeringskansliet och Vinnova i Lund, som en del i Sveriges EU-ordförandeskap.

Bland annat medverkade Signe Ratso, biträdande generaldirektör för forskning och innovation vid EU-kommissionen, liksom företrädare för en rad forskningsinfrastrukturer och policyorgan i Europa.

Utöver sin roll som finansiär av forskningsinfrastruktur, har Vetenskapsrådet i uppdrag att främja och samordna arbetet med att införa öppen tillgång till forskningsdata i Sverige. Ett mål är att öka förståelsen för vad öppen tillgång till forskningsdata innebär och vad som behöver göras. I det uppdraget arbetar myndigheten också med frågor om FAIR datahantering och datahanteringsplaner.

Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke medverkade i två av konferensens panelsamtal. Hon lyfte bland annat fram att forskningsinfrastrukturer kan driva på innovation och socio-ekonomisk utveckling, och vara avgörande för att skapa starka forskningsmiljöer.

I samband med konferensen presenterades en deklaration om att maximera fördelarna med forskningsdata. Den så kallade Lundadeklarationen understryker att forskningsdata som är FAIR och öppna från början kan öka kvaliteten, effektiviteten, transparensen och integriteten inom forskning och innovation.

Utbildningsminister Mats Persson underströk att deklarationen är viktig för det fortsatta arbetet mot övergången till ett öppet vetenskapssystem och att det är en prioriterad fråga för Sverige.

I maj 2023 antog Europeiska rådet även slutsatser som uppmanar medlemsländerna att uppdatera sina nationella strategier och riktlinjer för öppen tillgång för att göra vetenskapliga publikationer omedelbart tillgängliga med öppna licenser, och tillämpa FAIR-principerna för data.

Läs deklarationen (Lundadeklarationen) på Regeringskansliets webbplats Länk till annan webbplats.

Se en inspelning av konferensen på sweden2023.eu Länk till annan webbplats.

EU:s rådslutsatser: Högkvalitativ, transparent, öppen, tillförlitlig och rättvis akademisk
publicering Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Forskarnas väg till öppen tillgång till publikationer

    Hur genomför vi övergången till öppen tillgång till publikationer? Vilket stöd behövs och vilka incitament kan underlätta? Det kommer en panel med representanter för olika delar av forskningssystemet att diskutera vid ett digitalt seminarium.

  2. Avtal klara med fyra förlag som ger ut öppna tidskrifter

    I höstas fattade Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova ett inriktningsbeslut om att finansiera publicering hos förlag som endast ger ut helt öppet tillgängliga tidskrifter. Nu är avtal klara med fyra förlag.

  3. Forskares syn på publicering med öppen tillgång – en enkätstudie

    Denna rapport sammanfattar resultaten av en enkätundersökning riktad till forskare vid svenska lärosäten, som Vetenskapsrådet genomfört i samverkan med Riksbankens Jubileumsfond och Östersjöstiftelsen. Syftet med enkäten var att undersöka forskares i...