Three major academic laboratories – an evaluation

The quality and future potential of three major academic semiconductor laboratories in Sweden-the Semiconductor Laboratory (the Royal Institute of Technology), the Ångström Laboratory (Uppsala University) (Chalmers University of Technology) – are evaluated here. These laboratories are important for research and education in microelectronics, the field that underlies modern information technology. Because of ongoing rapid shifts in science and technology, the report also presents a broader perspective which emphasises microtechnology in general and the emerging nanotechnology. International comparisons are made and the role of the laboratories for academia and industry is assessed.

The three laboratories represent considerable investments in buildings and advanced scientific equipment with substantial running costs. The report suggests how the three laboratories should specialise in different areas and coordinate their laboratories to ensure efficient use of resources. Furthermore it is proposed that a Swedish Nanotechnology Network (SNN) be created. SNN will have the responsibility of serving academic research and industrial R&D on a national basis.

The Swedish Research Council, together with the Swedish Agency for Innovation Systems (Vinnova), has appointed a committee of experts to perform the evaluation. The members of the committee were Klas-Håkan Eklund (Eklund Innovation, Sweden), Stephen Fonash (Penn State University, USA) Jørn Hvam (Technical University of Denmark) and Herman Maes (Interuniversity MicroElectronics Center, Belgium) with Karl-Fredrik Berggren (Linköping University, Sweden) as chairman.

Mer inom samma ämne

  1. 1,1 miljarder till naturvetenskap och teknikvetenskap

    Bidragsbeslutet är fattat. Mer än 1,1 miljarder kronor till forskning inom naturvetenskap och teknikvetenskap – men vad kommer pengarna att användas till? Läs om några av forskningsprojekten som nu får bidrag.

  2. Mattias Marklund ny huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap

    Han är professor i teoretisk fysik vid Göteborgs universitet och har ett stort intresse för strategiska och forskningspolitiska frågor. I sin nya roll vill han bland annat jobba för mer samverkan mellan olika aktörer inom naturvetenskap och teknikvet...

  3. Forskning med bidrag från Vetenskapsrådet får Nobelpris

    Emmanuelle Charpentier är en av mottagarna av Nobelpriset i kemi. Tillsammans med Jennifer A. Doudna har hon upptäckt ett av genteknikens skarpaste verktyg: gensaxen. En del av upptäckterna gjordes vid Umeå universitet med finansiering av Vetenskapsr...