Three major academic laboratories – an evaluation

The quality and future potential of three major academic semiconductor laboratories in Sweden-the Semiconductor Laboratory (the Royal Institute of Technology), the Ångström Laboratory (Uppsala University) (Chalmers University of Technology) – are evaluated here. These laboratories are important for research and education in microelectronics, the field that underlies modern information technology. Because of ongoing rapid shifts in science and technology, the report also presents a broader perspective which emphasises microtechnology in general and the emerging nanotechnology. International comparisons are made and the role of the laboratories for academia and industry is assessed.

The three laboratories represent considerable investments in buildings and advanced scientific equipment with substantial running costs. The report suggests how the three laboratories should specialise in different areas and coordinate their laboratories to ensure efficient use of resources. Furthermore it is proposed that a Swedish Nanotechnology Network (SNN) be created. SNN will have the responsibility of serving academic research and industrial R&D on a national basis.

The Swedish Research Council, together with the Swedish Agency for Innovation Systems (Vinnova), has appointed a committee of experts to perform the evaluation. The members of the committee were Klas-Håkan Eklund (Eklund Innovation, Sweden), Stephen Fonash (Penn State University, USA) Jørn Hvam (Technical University of Denmark) and Herman Maes (Interuniversity MicroElectronics Center, Belgium) with Karl-Fredrik Berggren (Linköping University, Sweden) as chairman.

Mer inom samma ämne

  1. National benefits from Swedish membership in international research infrastructures 2016–2019

    Sverige är medlem i flera internationella forskningsinfrastrukturer. Hur ser utbytet ut när det gäller exempelvis svensk användning och vetenskaplig produktion eller annan retur i form av kunskaps- och tekniköverföring? Denna rapport bygger på en utr...

  2. Ny modell att utvärdera forskning visar att statsvetenskap håller hög kvalitet

    Går det att säga något om vilken kvalitet svensk forskning håller i ett internationellt perspektiv? För att besvara den frågan har Vetenskapsrådet tagit fram en ny typ av modell för att utvärdera forskning och testat den på ämnet statsvetenskap. Utvä...

  3. Quality and impact of research in political science in Sweden

    A pilot evaluation Vetenskapsrådet har gjort en utvärdering av ämnet statsvetenskap med hjälp av en ny modell för nationella utvärderingar av forskningsämnen och tematiska forskningsområden. Syftet med den nya modellen är att kartlägga kvalitet och ...