Kartläggning av utbildningsvetenskaplig forskning, 2001–2021

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en kartläggning och analys av utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, under perioden 2001–2021. Fokus är externfinansierad forskning och publiceringar inom området.

Kartläggningen visar områdets komplexitet och utveckling i stort, förändringar i den institutionella utbredningen av området, och hur forskningsfinansieringen inom området har förändrats. Den visar även metoder och publiceringsmönster samt områdets nationella och internationella förankring och genomslag.

Rapporten är den första av sitt slag och utgör ett viktigt underlag för den utbildningsvetenskapliga kommitténs arbete med att stärka utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige.

Mer inom samma ämne

  1. Research review 2023: Natural and engineering sciences

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

  2. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

    Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.

  3. Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning

    Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom utvecklingsforskning beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer om insatser s...