Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.

I årets rapport ger vi också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapporten har två bilagor:

 • Bilaga 1. Indikatorer för öppen tillgång till forskningsdata
 • Bilaga 2. En sammanfattning av svar i Vetenskapsrådets enkätundersökning om
  öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

 1. Kvalitet, implementering och nytta: En FoU-handbok för statliga myndigheter

  Handboken är tänkt att vara ett stöd för dig som arbetar med forskning och utveckling på en svensk myndighet. Den innehåller tips och råd om hur du bäst planerar, implementerar och utvärderar forskningsinsatser och enskilda forskningsprojekt. Innehå...

 2. Öppen tillgång till forskningsdata är möjligt med rätt förutsättningar

  Vetenskapsrådet gör varje år en kartläggning, en analys och en bedömning av hur det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata utvecklas. Årets rapport visar att ytterligare resurser behövs för att skynda på utvecklingen.

 3. Öppna data och forskningsinfrastrukturer i fokus för konferens

  Vikten av forskningsinfrastrukturer och öppna data i den digitala tidsåldern var temat för en konferens under Sveriges EU-ordförandeskap i Lund 19–20 juni. Under konferensen presenterade utbildningsminister Mats Persson en deklaration om att maximera...