Öppen tillgång till forskningsdata – en kartläggning, analys och bedömning 2023

Vetenskapsrådet har i uppdrag att samordna, följa upp och främja samverkan i arbetet för öppen tillgång till forskningsdata. Varje år publicerar vi en samlad kartläggning, analys och bedömning av det nationella arbetet med öppen tillgång till forskningsdata.

I årets rapport ger vi också rekommendationer för hur arbetet bör genomföras framöver för att driva utvecklingen mot öppen tillgång till forskningsdata framåt.

Rapporten har två bilagor:

 • Bilaga 1. Indikatorer för öppen tillgång till forskningsdata
 • Bilaga 2. En sammanfattning av svar i Vetenskapsrådets enkätundersökning om
  öppen tillgång till forskningsdata

Vetenskapsrådets uppdrag att främja och samordna Sveriges arbete med att införa öppen tillgång till forskningsdata

Mer inom samma ämne

 1. ESOF 2024

  13-16 juli äger den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, rum i Katowice i Polen. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 13 juli om forskning, öppen vetenskap och demokrati.

 2. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 3. Publiceringsplattformens roll i forskningssystemet

  Denna rapport lyfter möjligheter och utmaningar med publiceringsplattformar för öppen tillgång till vetenskapliga resultat. Den bidrar till att öka förståelsen för hur publiceringsplattformar kan användas och ger information om ägande, kostnadsnivåer...