Statistik 2020

2020 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 451 ansökningar. Av dem beviljades 942 till en summa av drygt 3,8 miljarder kronor över de efterföljande åren.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Totalt beviljat belopp

Naturvetenskap och teknikvetenskap

2036

18 %

1 394 446 655

Medicin och hälsa

1553

19 %

1 170 820 145

Humaniora och samhällsvetenskap

1172

12 %

727 967 874

Klinisk behandlingsforskning

110

23 %

203 672 621

Utvecklingsforskning

274

23 %

185 177 334

Utbildningsvetenskap

299

13 %

171 538 452

Konstnärlig forskning

55

16 %

32 418 293

Totalt

5499

17 %

3 886 041 374


Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

2113

16 %

1 127 201

Man

3375

18 %

1 143 228

Totalt

5488

17 %

1 137 551

* Gästprofessurer är inte inräknade.

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

758

13 %

1 063 807

Män

1006

15 %

1 091 525

Totalt

1764

14 %

1 080 610


* Projektbidrag inom konstnärlig forskning är inte inräknade.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per bidragsform

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Karriärstöd:
Etableringssbidrag

737

14 %

1 087 964

Forskare på halvtid i klinisk miljö

47

9 %

1 850 000

Forskningstid

5

80 %

2 000 000

Internationell postdok

331

24 %

915 744

Miljö- och samverkansstöd:
Forskningsmiljö

196

12 %

2 593 834

Exploratory workshop

14

36 %

169 365

Gästprofessurer

11

18 %

1 790 514

Nätverksbidrag

67

45 %

377 203

Projektstöd:
Projektbidrag, fritt

3357

19 %

1 035 931

Projektbidrag, inriktning

377

10 %

1 876 304

Totalt

5499

17 %

1 137 933


Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

169

656 036 122

Uppsala universitet

141

535 276 001

Lunds universitet

126

514 981 367

Göteborgs universitet

108

515 092 340

Stockholms universitet

89

367 287 951

Kungliga Tekniska högskolan

58

231 333 252

Linköpings universitet

55

246 507 138

Chalmers tekniska högskola

53

193 347 120

Umeå universitet

47

211 476 601

Sveriges lantbruksuniversitet

28

105 384 552

Linnéuniversitetet

10

49 516 973

Övriga

66

259 801 957

Totalt

950

3 886 041 374


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Ny statistik över ansökningar och beslut

    Nu har vi publicerat samlad statistik om ansökningar och bidragsbeslut för 2023. För att göra statistiken mer användbar har vi bland annat gjort en annan ämnesindelning än tidigare år.

  2. Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

    Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 20...

  3. Presentation av Forskningsbarometern 2023

    Välkommen till en digital presentation av 2023 års upplaga av Forskningsbarometern – vår återkommande rapport som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse.