Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Forskningsbarometern 2023 ger lägesbild av svensk forskning

Hur står sig Sverige som forskningsnation i internationell jämförelse? Vilka lärosäten satsar mest på forskning och utveckling (FoU)? Hur stora är FoU-utgifterna för grundforskning och tillämpad forskning? Nu har vi publicerat Forskningsbarometern 2023 som ger en övergripande bild av läget i svensk forskning.

Forskningsbarometern 2023 samlar statistik från olika källor och presenterar unik information om vetenskapliga publikationer och citeringsgenomslag.

Läget i svensk forskning presenteras utifrån tre aspekter:

 • Finansiering: Hur mycket pengar går till forskning och utveckling?
 • Personal: Hur ser den forskande personalens sammansättning ut?
 • Vetenskaplig publicering: Hur stort genomslag får forskningen?

En nyhet i årets rapport är att vi redovisar FoU-utgifter för olika typer av forskning, uppdelat i grundforskning, tillämpad forskning och utvecklingsverksamhet. Dessutom går det att se FoU-utgifter per lärosäte och per forskningsämnesområde.

– Statistik om FoU-utgifter uppdelat på detta sätt har tidigare inte tagits fram i Sverige. Denna nya statistik gör att vi nu har en bättre övergripande bild av det svenska FoU-systemet, och en bättre bild av lärosätenas forskningsinriktningar, säger Gustav Hansson, analytiker på Vetenskapsrådet.

Läs Forskningsbarometern 2023 – Svensk forskning i internationell jämförelse

En engelsk version av rapporten publiceras i början av nästa år.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

 1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

  Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

 2. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen