Vetenskapsrådets årsredovisning 2017

Under 2017 betalade myndigheten ut sammanlagt 6,4 miljarder till framförallt grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. Av de 5 804 ansökningar som bereddes vid myndigheten beviljades 1 044.

Ladda ner senaste årsredovisningen

Test

Årsredovisning 2017

Senast uppdaterad: 2018-02-27