Vetenskapsrådets årsredovisning 2016

Under 2016 betalade myndigheten ut sammanlagt 6,4 miljarder till framförallt grundforskning inom samtliga vetenskapsområden och till forskningsinfrastruktur. Av de 6 095 ansökningar som bereddes vid myndigheten beviljades 1 051.

Ladda ner senaste årsredovisningen

Test

Årsredovisning 2016

Senast uppdaterad: 2017-03-10