Stängd utlysning

24 januari - 27 februari 2018

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till 2018 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Analytisk, fysikalisk och teoretisk kemi, organisk och oorganisk kemi, biokemi och strukturbiologi,cell- och molekylärbiologi, bioprocessteknik, kemiteknik och miljöteknik.

Söks av

Organisation

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 1 900 000 kronor för professuren och max 400 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2018

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.