Stängd utlysning

27 mars - 08 maj 2018

Proof of concept inom livsvetenskaper

Syftet med bidraget är att överbrygga gapet mellan grundforskning och kommersialisering av forskningsresultat inom området livsvetenskaper. Proof of concept-bidraget ger dig som har eller har haft bidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att vidareutveckla dina forskningsresultat. Detta genom att fördjupa den vetenskapliga eller tekniska verifieringen av dem och genomföra aktiviteter som förbereder för innovation eller kommersialisering.

Vetenskapsrådet kommer att stödja projekt som handlar om att utveckla metoder eller produkter för behandling, prevention och diagnostik, och där metodens eller en produkts lämplighet och användbarhet verifieras.

Typ av bidrag

Projektstöd

Ämnesområde

Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Livsvetenskaper

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Upp till sex forskare kan bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

1 år (2018)

Bidragsbelopp

Minst 400 000 kronor, max 1 500 000 kronor per år

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i mitten av november 2018

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.