Kommunikationsallians inom området migration och integration: Nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället

Ett forskningsprojekt inom utlysningen Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration.

Projektledare: Anders Neergaard

Period: 2023-2025

Lärosäte: Linköpings universitet

Projektets titel: Kommunikationsallians inom området migration och integration: Nya former av kunskapscirkulation för folkbildning och dialog med det omgivande samhället

Vad handlar projektet om?

Målet med projektet är att (1) öka vetenskaplig förankrad kunskapscirkulation om migration och integration i samarbete med andra kunskapsaktörer inom såväl konstnärliga som journalistiska fält och (2) utveckla en form för kunskapscirkulation som i framtiden kan integreras i REMESOs och andra forskningsmiljöers normala verksamhet.

Målet uppnås genom samarbetsformer mellan kunskapsaktörer som vanligtvis verkar i sina egna kretslopp, men som förenas av sin inriktning mot migration och integration: forskare, journalister, författare, konstnärligt verksamma. Genom att binda samman deras kommunikationskanaler antas kunskapscirkulationen öka, men också kvaliteten hos den kunskap som cirkulerar i offentligheten och används i samhällsdebatten. Då en stor del av vetenskaplig kunskap kommuniceras genom skrifter på engelska är syftet med projektet att även förstärka kommunikation och kunskapscirkulation på svenska för att därmed öka tillgängligheten för offentligheten i Sverige.

Genom att samla forskare med olika inriktningar inom migration och integration men med två gemensamma centrala teman – reglering och styrningstekniker samt kollektivt handlande, populism och gestaltning – skapas en kritisk mängd vetenskaplig kunskapande som bas för de universitetsexterna kunskapsaktörerna Målgrupperna för projektet är därför av två slag: i första steget berikas kunskapen om migration och integration hos de grupper som är involverade i projektet (offentligt verksamma kunskapsaktörer samt forskare); i det andra, viktigare steget, leder detta till bättre kunskapscirkulation hos kunskapsaktörernas respektive målgrupper, dvs. studenter, läsare, mediepublik. Tredje steget gäller folkbildning: att öka kunskapshalten i samhällsdebatten.

Projektet inkluderar en ambitiös utvärderingsstruktur där såväl de universitetsexterna som interna deltagare skriver korta självutvärderingar, en gemensam avslutande workshop samt en medieanalys för att utforska projektets genom.

Projektets forskningsfrågor och kommunikation

Målet med projektet är att (1) öka vetenskaplig förankrad kunskapscirkulation i samarbete med andra kunskapsaktörer inom såväl konstnärliga som journalistiska fält och (2) utveckla en form för kunskapscirkulation som i framtiden kan integreras i Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle (REMESO) och andra forskningsmiljöers normala verksamhet.

Målet uppnås genom samarbetsformer mellan kunskapsaktörer som vanligtvis verkar i sina egna kretslopp, men som förenas av sin inriktning mot migration och integration: forskare, journalister, författare, konstnärligt verksamma. Genom att binda samman deras kommunikationskanaler antas kunskapscirkulationen öka, men också kvaliteten hos den kunskap som cirkulerar i offentligheten och används i samhällsdebatten. Då en stor del av vetenskaplig kunskap kommuniceras genom skrifter på engelska är syftet med projektet att även förstärka kommunikation och kunskapscirkulation på svenska för att därmed öka tillgängligheten för offentligheten i Sverige.

Målgrupperna för projektet är därför av två slag: i första steget berikas kunskapen om migration och integration hos de grupper som är involverade i projektet (offentligt verksamma kunskapsaktörer samt forskare); i det andra, viktigare steget, leder detta till bättre kunskapscirkulation hos kunskapsaktörernas respektive målgrupper, dvs. studenter, läsare, mediepublik. Tredje steget gäller folkbildning: att öka kunskapshalten i samhällsdebatten.

Deltagande institutioner/universitet

Projektet är förlagt till Linköpings universitet, IKOS, REMESO och har utvecklats i dialog med REMESOs styrelse (https://liu.se/artikel/remeso-styrelse-och-internationella-radgivande-namnd), särskilt de ledamöter som verkar som kunskapsaktörer inom migration och integration i det offentliga samtalet. Dit hör Lisa Pelling, statsvetare, chef på tankesmedjan Arena Idé, Lawen Mohtadi, förläggare, författare och journalist, Natur & Kultur, Kitimbwa Sabuni, utbildningsledare, Länsstyrelsen Stockholm, Per Wirtén, författare och frilansskribent.

Länkar till projektdeltagarnas hemsidor

Anna Bredström Länk till annan webbplats.

Stefan Jonsson Länk till annan webbplats.

Karin Krifors Länk till annan webbplats.

Branka Likic Brboric Länk till annan webbplats.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

Inga matchande sidor