Forskningsprogram om det civila samhället

Vetenskapsrådet ansvarar för ett forskningsprogram om det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt.

Forskningsprogrammet, som Vetenskapsrådet driver på uppdrag från regeringen, inkluderar flera discipliner och såväl grundforskning som tillämpad forskning. Vi har utlyst projektbidrag inom området vid flera tillfällen sedan 2011.

Forskningen berör olika aspekter av civilsamhället och kan exempelvis handla om historisk utveckling, betydelse i samhällsutvecklingen, organisering och kontroll samt individers eller gruppers motiv för att organisera sig.

Angelägna frågor rör hur det civila samhället, stat och marknad relaterar till och påverkar varandra. Studier kan avse såväl föreningar, intresseorganisationer och folkrörelser, som transnationella organisationer och nyare former av sociala nätverk. Forskningen kan också gälla verksamhet som syftar till att påverka statens politik eller marknaden och verksamhet som syftar till att erbjuda alternativ, komplettera eller ersätta statligt engagemang eller kommersiella marknader.

Finansierade projekt

Nedan listar vi de projekt som fått finansiering, med en länk till mer information om varje projekt i databasen Swecris.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Elisabeth Olivius, Umeå universitet

elisabeth.olivius@umu.se

Mer inom samma ämne

  1. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

  2. Humaniora och samhällsvetenskap

    Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap handlar om hur samhället fungerar och om hur kulturella värden skapas och sprids.

  3. Humaniora och samhällsvetenskap

    Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2023. Totalt beviljar vi drygt 436 miljoner kronor för åren 2024–2027 .

Till toppen