Uvecklingsforskning

Utvecklingsforskning har relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer.

Vetenskapsrådet ger stöd till forskning som har betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Vi ger också stöd till samarbeten och kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Forskningen är relevant för de övergripande målen för Sveriges internationella bistånd samt målen för Sveriges politik för global utveckling.

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för utvecklingsforskning. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar utlysningen Sustainability and resilience

    I juni beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte ska finansiera några nya bidragsbeslut inom anslaget för utvecklingsforskning. Nu blir satsningen Sustainability and resilience trots allt av.

  2. Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

    Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas. Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet fra...

  3. Nu stärks samarbetet med USA inom energiforskning

    Utbildningsminister Mats Persson och Asmeret Asefaw Berhe, direktör vid USA:s Energidepartement undertecknade idag, 27 juni, ett avtal för forskningssamarbeten inom energiområdet. Vetenskapsrådet ansvarar för samarbeten och satsningar inom ramen för ...