Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning har relevans för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i minst utvecklade länder.

Sedan 2013 har Vetenskapsrådet gett stöd till forskning som har betydelse för fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling i låginkomstländer. Stödet har också gått till samarbeten och kunskapsutbyte mellan forskare i Sverige och forskare i låginkomstländer och lägre medelinkomstländer.

Den 22 juni 2023 beslutade regeringen att Vetenskapsrådet inte längre ska finansiera bidrag inom utvecklingsforskning. Forskare med pågående projekt får fortsatt finansiering tills bidragsperioden är slut.

Läs mer om regeringens beslut

Exempel på forskning vi finansierar

Forskningsöversikt för området

Vart fjärde år tar vi fram en forskningsöversikt för utvecklingsforskning. Den ger en nulägesbild av svensk forskning inom området och blickar 5-10 år framåt.

Den innehåller även rekommendationer om insatser som ska främja forskningen i Sverige.

Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning Länk till annan webbplats.


Rapportomslag Forskningsöversikt 2023: Utvecklingsforskning

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kommittén fattar beslut

En kommitté beslutar om vilka utlysningar vi ska ha och vilka ansökningar som ska få bidrag.

Kommittén för utvecklingsforskning

Mer inom samma ämne

  1. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

    Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.

  2. DevRes 2024: Reaching the Sustainable Development Goals in a polarized world

    Välkommen till DevRes 2024! Konferensen pågår i två dagar och samlar forskare inom olika områden med relevans för hållbar utveckling. Årets konferens äger rum på Lunds universitet och har temat “Reaching the Sustainable Development Goals in a polariz...

  3. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.