Beslutet publicerades 14:00 05 nov 2018

Humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom humaniora och samhällsvetenskap 2018. Totalt beviljar vi nästan 730 miljoner kronor för åren 2018–2024.

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Besluten omfattar följande bidrag:

 • Projektbidrag
 • Bidrag till forskningsmiljö
 • Projektbidrag för forskning om jämlika villkor
 • Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

 

 Beviljandegrader

Totalt

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

483

58

12 %

Män

595

80

13 %

Totalt

1 078

138

13 %

 

 Beviljandegrad per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

350

44

13 %

Män

478

61

13 %

Totalt

828

105

13 %

 

Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

15

2

13 %

Män

28

3

11 %

Totalt

43

5

12 %

 

Projektbidrag för forskning om jämlika villkor

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

106

9

8 %

Män

53

10

19 %

Totalt

159

19

12 %

 

Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Sökande

Antal

ansökningar

Antal

beviljade

Beviljandegrad

Kvinnor

12

3

25 %

Män

36

6

17 %

Totalt

48

9

19 %

  

Bidragsbelopp

Totalt

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

296 165 311

1 377 513

Män

433 110 154

1 498 651

Totalt

729 275 465

1 446 975

 

Bidragsbelopp per bidrag

Projektbidrag

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

197 512 311

1 258 040

Män

248 283 154

1 217 074

Totalt

445 795 465

1 234 890

 

Bidrag till forskningsmiljö

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

31 440 000

2 858 182

Män

50 540 000

2 807 778

Totalt

81 980 000

2 826 897

 

Projektbidrag för forskning om jämlika villkor

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

40 209 000

1 218 455

Män

39 791 000

1 170 324

Totalt

80 000 000

1 234 890

 

Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag

per år

Kvinnor

27 004 000

1 928 857

Män

94 496 000

2 863 515

Totalt

121 500 000

2 585 106

  

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Göteborgs universitet

26

156 061 311

Uppsala universitet

28

143 915 000

Stockholms universitet

29

136 755 000

Lunds universitet

20

86 336 154

Umeå universitet

9

68 559 000

Linnéuniversitetet

4

44 029 000

Karolinska institutet, KI

8

33 299 000

Linköpings universitet

4

17 979 000

Örebro universitet

3

12 292 000

Södertörns högskola

1

5 772 000

Kungliga Tekniska högskolan, KTH

1

5 548 000

SIR, Stiftelsen Stockholm School of Economics Institute for Research

1

4 500 000

Chalmers tekniska högskola

1

4 452 000

Karlstads universitet

1

4 270 000

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

1

3 708 000

Stiftelsen Östekonomiska institutet

1

1 800 000

Totalt

138

729 275 465

 

Vad händer efter beslut?
 

Kopierat till urklipp

Publicerad den 06 september 2018

Uppdaterad den 26 november 2018

Kopierat till urklipp

RELATERAT INNEHÅLL

KontakT Projektbidrag


Bidrag till forskningsmiljö


Projektbidrag jämlika villkor

digitalisering av kulturarvssamlingar

Mer inom samma ämne

 1. Genomlysning av rambidragen och forskarskolan inom satsningen SIMSAM 2014–2018

  Vetenskapsrådets speciella satsning på registerbaserad forskning – Swedish Initiative for Research on Microdata in the Social and Medical Sciences (SIMSAM) – startade 2009 och avslutades 2018. Satsningen har inneburit stöd till forskning under två fe...

 2. De sitter i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd 2019–2021

  Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2019–2021. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.

 3. JPIAMR network grant on Virtual Research Institute

  Beslut har fattats inom den åttonde utlysningen inom Joint Programming-initiativet network grant on Virtual Research Institute. Inga svenska ansökningar kommer få finansiering.