Stängd utlysning

14 februari - 10 april 2018

Bidrag till forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap

Syftet med bidrag till forskningsmiljö inom Humaniora och samhällsvetenskap är att skapa mervärde av samarbete i större grupperingar än i ett vanligt projekt och att skapa långsiktighet. Det söks av en konstellation av flera forskare från olika lärosäten och/eller ämnen, nationellt eller internationellt, som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål på lång sikt.

Typ av bidrag

Miljö- och samverkansstöd

Ämnesområde

Humaniora och samhällsvetenskap 

Inriktning

Söks av

Enskild forskare

Medverkande forskare

Minst två och upp till sex medverkande forskare ska bjudas in att medverka i ansökan.

Bidragstid

4-6 år

Bidragsbelopp

2-3 miljoner kronor per år inklusive indirekta kostnader.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2018

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Utlysningen är stängd och texten finns endast för nedladdning. Observera att länkarna i dokumentet inte längre fungerar.

Till toppen