Beslutet publiceras 14:00 10 sep 2019

Registerbaserad forskning

Bidrag till Forskningsmiljö inom registerbaserad forskning och Forskarskolor inom registerbaserad forskning.

10 september 2019 publicerar vi beslut om ovanstående bidrag inom Registerbaserad forskning.

Publicerad den 20 juni 2019

Uppdaterad den 03 juli 2019

Mer inom samma ämne

  1. Utvecklingsforskning

    Projektbidrag, Internationell postdok och Nätverksbidrag Swedish research links.

  2. Olof Palmes gästprofessur

  3. Kerstin Hesselgrens gästprofessur