Flera bidrag samtidigt

Om du vill söka flera bidrag från Vetenskapsrådet under samma år finns det vissa begränsningar. Detsamma gäller om du har ett bidrag från oss och vill söka ett nytt bidrag.

Bidrag du kan söka under samma år

Vill du söka flera bidrag från oss samma år? Det är möjligt när det gäller en del bidrag. Grundregeln är att du bara kan skicka in en ansökan för ett och samma forskningsprojekt. Men i vissa fall kan du skicka in flera ansökningar, till exempel om det rör olika typer av bidrag eller olika forskningsidéer. Du ska då alltid redogöra för detta i dina ansökningar till oss.

Tabellen nedan ger information om vad du kan söka samtidigt. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Bidrag du kan söka under samma år

Bidrag du kan söka om du redan har bidrag från oss

Om du redan är projektledare för ett bidrag från Vetenskapsrådet, finns det vissa begränsningar när du söker nytt bidrag för en bidragsperiod som överlappar den för ditt beviljade bidrag.

Tabellen nedan ger information om vad du kan söka om du redan har ett bidrag. I vissa fall behöver du även läsa mer i utlysningstexterna om vad som gäller.

Bidrag du kan söka om du redan har bidrag från Vetenskapsrådet

Obs! Innan du kan söka ett nytt bidrag behöver en slutlig ekonomisk återrapportering vara inlämnad för dina eventuella tidigare bidrag, som är avslutade. Med avslutade menar vi att både bidragsperioden och dispositionstiden för bidraget har löpt ut. Kontakta din medelsförvaltare om du är osäker på om en slutrapport är inlämnad.


Bidrag från andra finansiärer

När du söker bidrag behöver du i din ansökan redogöra för

 • om din ansökan rör en projektidé som du eller någon medverkande forskare redan fått bidrag för från en annan finansiär
 • om du eller någon medverkande forskare ansöker om medel för samma projektidé hos en annan finansiär.

Publicerad den 20 april 2018

Uppdaterad den 13 augusti 2019

Utskrift

Kontakt

Frågor om Vetenskapsrådets utlysningar

utlysningar@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Datum för våra utlysningar 2020 är klara

  Nu har vi bestämt när de flesta av våra utlysningar under 2020 öppnar och stänger. En förändring från tidigare år är att vi inte kommer att utlysa konferensbidrag.

 2. Förlängd ansökningstid på grund av driftstörningar

  Vetenskapsrådet förlänger ansökningstiden med 24 timmar för utlysningarna som stänger 19 mars. Detta på grund av driftstörningarna i helgen som påverkade både Prisma och Vetenskapsrådet.se.

 3. 2019 måste alla som får bidrag av oss ha en datahanteringsplan

  Från och med våren 2019 kommer du som beviljas bidrag från Vetenskapsrådet att behöva en plan över hur den forskningsdata som genereras inom ditt projekt ska hanteras.