Beslut publicerat

07 november 2022

Totalt beviljat belopp: 1 219 790 000 kronor

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Vetenskapsrådet har fattat beslut om ett antal utlysningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2022. Totalt beviljar vi mer än 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Beviljandegrader

Beviljandegrader: projektbidrag

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

248

66

27%

Män

861

202

23%

Totalt

1109

268

24%

 

Beviljandegrader: etableringsbidrag*

Sökande

Antal ansökningar

Antal beviljade bidrag

Beviljandegrad

Kvinnor

118

25

21%

Män

301

37

12%

Totalt

419

62

15%

* Observera att beredningen för etableringsbidrag inom panel NT-M Ljusets och materiens fysik inte har avslutats. Beslut väntas i månadsskiftet november/december.


Bidragsbelopp

Bidragsbelopp: projektbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

236 178 000

904 897

Män

737 438 000

925 267

Total

973 616 000

920 242


Bidragsbelopp: etableringsbidrag (kronor)

Sökande

Totalt beviljat belopp

Medelbidrag per år

Kvinnor

99 716 000

997 160

Män

146 458 000

989 581

Totalt

246 174 000

992 637

* Observera att beredningen för etableringsbidrag inom panel NT-M Ljusets och materiens fysik inte har avslutats. Beslut väntas i månadsskiftet november/december.

Medelsförvaltare

Tabellen visar de medelsförvaltare som har beviljats medel.

Beviljade bidrag och belopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal

beviljade

bidrag

Totalt beviljat belopp

Kungliga Tekniska Högskolan

57

209 648 000

Lunds universitet

52

195 657 000

Uppsala universitet

47

173 774 000

Stockholms universitet

44

163 731 000

Linköpings universitet

25

92 772 000

Chalmers tekniska högskola

24

90 154 000

Umeå universitet

19

68 826 000

Göteborgs universitet

14

52 752 000

Karolinska Institutet

13

44 747 000

Sveriges lantbruksuniversitet

12

43 660 000

Luleå Tekniska Universitet

8

29 932 000

Totalt

315

1 165 653 000

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Åtta nordiska projekt får bidrag för forskning om samhällelig säkerhet

    Nu är det beslutat vilka som får bidrag i Nordforsks satsning på forskning om covid-19-pandemins konsekvenser på medellång till lång sikt relaterat till samhällelig säkerhet. Utlysningen riktade sig till forskare i de nordiska länderna. 

  2. Gästforskarbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022

  3. Nätverksbidrag till forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2022