Beslut publicerat

28 februari 2023

Totalt beviljat belopp: 57 160 745 SEK

Bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Av de 48 ansökningar som kom in beviljades 6 bidrag. Det ger en beviljandegrad på 13 procent. Totalt beviljar vi drygt 57 miljoner kronor under bidragsperioden 2023-2026.

Beslut publicerat

Observera att endast besked i Prisma garanterar att ett bidrag har beviljats.

Vad händer efter beslut?

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Så kan svensk forskning inom kvantteknologi stärkas

    Kvantteknologin kommer att påverka hela samhället och det görs stora investeringar inom området över hela världen. Svensk forskning inom kvantteknologi är stark, men med bättre nationell koordinering och prioritering kan vi maximera nyttan och möjlig...

  2. Register och hälsodata

    Vetenskapsrådet arbetar med att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av register- och hälsodata för bland annat forskningsändamål.

  3. Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur

    Detta är ett officiellt evenemang under Sveriges EU-ordförandeskap. Under konferensen kommer möjligheterna med öppna forskningsdata för att lösa samhällsutmaningar diskuteras, och vilken roll forskningsinfrastrukturer kan ha i den processen. Mötet in...