Evenemanget är avslutat

ESOF 2018

9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

Datum

12 juli 2018

Tid

17.00–18.00

Plats

Palais des Sports, Toulouse

Scicomm researchers and science communicators bridging the divide

Researchers are increasingly realising the importance and benefit of communicating their findings. At the same time, the credibility of research results and the relevance of the scientific method are being questioned in several parts of the world. In light of these contrary trends, it is becoming even more vital that research is communicated.

In an open democratic society, various societal actors and citizens need to have easy access to scientific conclusions and findings and to know how research is being conducted. Science communication as a scientific discipline has important findings to draw upon. However, collaborations between researchers and practitioners in science communication are limited. Recent studies suggest that there is a 'double-disconnect' between scholarship and practice and between the different disciplines in the social sciences and humanities. Empirical studies support this.

How can researchers and science communication practitioners work together to improve and increase the impact of science communication and public engagement? How can they better acknowledge each others experiences and skills? And how is digitalisation changing the way they work and how research is communicated to the public? This session will explore ways to improve knowledge sharing between the two groups.

Speakers

Giuseppe Pellegrini, University of Trento, Italien

Aleksandra Drecun, Intersection, Center for Science and Innovation

Anna Maria Fleetwood, Vetenskapsrådet

Alexander Gerber, Rhine-Waal University/Institute for Science and Innovation Communication

Melanie Smallman, University College London

Moderator: Cissi Askwall, Vetenskap & Allmänhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Relaterat innehåll

Mer inom samma ämne

  1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

    Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

  2. High Level Conference on Science Communication

    12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

  3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

    En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen