Evenemanget är avslutat

Strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens presenteras

Tisdagen 26 november presenteras den strategiska forskningsagendan om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet i Stockholm.

Datum

26 november 2019

Tid

15.30

Plats

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Anmälan

Endast för inbjudna deltagare.

Nu presenterar det nationella programmet om antibiotikaresistens sin strategiska forskningsagenda. Forskningsagendan är framtagen i brett samarbete mellan 11 statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.
Läs mer om det nationella programmet om antibiotikaresistens och den strategiska forskningsagendan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaforum 2023

    Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

  3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.