Evenemang

Strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens presenteras

Tisdagen 26 november presenteras den strategiska forskningsagendan om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet i Stockholm.

Datum

26 november 2019

Tid

15.30

Plats

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Anmälan

Endast för inbjudna deltagare.

Nu presenterar det nationella programmet om antibiotikaresistens sin strategiska forskningsagenda. Forskningsagendan är framtagen i brett samarbete mellan 11 statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.
Läs mer om det nationella programmet om antibiotikaresistens och den strategiska forskningsagendan.

Publicerad den 25 november 2019

Uppdaterad den 26 november 2019

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Utlysningar inom antibiotikaresistens

    All forskning som berör antibiotika och antibiotikaresistens, både grundforskning och mer verksamhetsnära forskning, kan få stöd inom det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens.

  2. Nationellt forskningsprogram om antibiotikaresistens

    Det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens syftar till att bevara möjligheten till effektiv behandling av bakteriella infektioner hos människor och djur. För att samordna forskningsinsatser finns en strategisk forskningsagenda.

  3. Global forskning om antibiotikaresistens brådskar i pågående pandemi

    Användningen av antibiotika ökar under coronapandemin, något som förväntas öka antalet antibiotikaresistenta bakterier. Nu behövs forskning om kopplingar mellan det nya coronaviruset och sekundära infektioner, framhåller Jan-Ingvar Jönsson, huvudsekr...