Evenemang

Strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens presenteras

Tisdagen 26 november presenteras den strategiska forskningsagendan om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet i Stockholm.

Datum

26 november 2019

Tid

15.30

Plats

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Anmälan

Endast för inbjudna deltagare.

Nu presenterar det nationella programmet om antibiotikaresistens sin strategiska forskningsagenda. Forskningsagendan är framtagen i brett samarbete mellan 11 statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.
Läs mer om det nationella programmet om antibiotikaresistens och den strategiska forskningsagendan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Towards a One Health AMR partnership

    3 februari anordnar JPIAMR en internationell konferens för att diskutera och utforma ett nytt partnerskap med ett så kallat "One Health"-perspektiv. Konferensen riktar sig till forskarsamhället, forskningspolitiska aktörer liksom offentlig- och priva...

  2. "Forskning är nyckeln i arbetet mot antibiotikaresistens"

    För att säkra världens tillgång till effektiva läkemedel behövs stora resurser för forskning och innovation, breda globala samarbeten och tydligt ledarskap. Sverige har en ledande roll i det internationella arbetet mot antibiotikaresistens och Vetens...

  3. Miljöns betydelse för att sprida antibiotikaresistens är underskattad 

    Vi tenderar att underskatta miljöns roll när det gäller att sprida antibiotikaresistens. Att begränsa resistens i fattiga länder är centralt för att begränsa framtida problem även i övriga länder. Det menar forskaren Joakim Larsson som får finansieri...