Evenemang

Strategisk forskningsagenda om antibiotikaresistens presenteras

Tisdagen 26 november presenteras den strategiska forskningsagendan om antibiotikaresistens vid Vetenskapsrådet i Stockholm.

Datum

26 november 2019

Tid

15.30

Plats

Västra Järnvägsgatan 3, Stockholm

Anmälan

Endast för inbjudna deltagare.

Nu presenterar det nationella programmet om antibiotikaresistens sin strategiska forskningsagenda. Forskningsagendan är framtagen i brett samarbete mellan 11 statliga aktörer, vilket ger en god grund för framtida forskning.
Läs mer om det nationella programmet om antibiotikaresistens och den strategiska forskningsagendan.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / UtskriftMer inom samma ämne

  1. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

  2. Halvtidsutvärdering av Nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens

    Regeringen har gett Formas, Forte och Vetenskapsrådet i uppdrag att leda ett antal nationella forskningsprogram som tar sikte på olika samhällsutmaningar. De första programmen startade 2017. Fram till 2022 har uppdraget stegvis utökats till totalt 13...

  3. Antibiotikaforum 2022

    I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenska...