Evenemang

Jämställdhet i högskolan – är vi på rätt väg?

Har kvinnor och män samma förutsättningar att bedriva forskning i högskolan? Hur ser karriärutvecklingen ut? Och hur uppfattas villkoren att bedriva forskning av forskarna själva och av deras chefer? Det är några av de frågor som behandlas i en nyutkommen rapport från Vetenskapsrådet och vars resultat presenterades vid ett seminarium 16 september. Se en inspelning av seminariet via spelaren nedan.

Datum

16 september 2021

Tid

8.30–9.30

Ungefär lika många kvinnor som män når idag professorsnivå – det gäller inom de flesta vetenskapsområden utom naturvetenskap och teknik. Trots detta är det oklart om vi kommer att nå jämställdhetsmålet, att varannan ny professor ska vara en kvinna senast år 2030. Det framgår av en färsk rapport från Vetenskapsrådet om kvinnor och mäns förutsättningar att bedriva forskning i högskolan.

Studien bygger på statistik, enkäter och intervjuer genomförda 2020–2021. Resultaten visar, kanske på tvärs med mångas uppfattning, att kvinnors och mäns karriärer i huvudsak utvecklas likartat. Kvinnor och män tycks lämna högskolan i ungefär lika hög utsträckning och många kvinnor når idag den högsta positionen i högskolan, det vill säga professorsnivå. Men, det tar längre tid för kvinnor än för män att nå dit.

Studien pekar huvudsakligen ut två orsaker till detta. Den ena är att kvinnor i högre grad än män är verksamma inom forskningsfält som utmärks av en hög andel undervisning, vilket ger dem sämre möjligheter att meritera sig vetenskapligt. Dessutom svarar kvinnor inom alla ämnesområden att de har mindre tid för forskning än sina manliga kollegor.

Hur kan vi tillsammans främja mäns och kvinnors lika villkor inom forskarvärlden?

Välkommen till ett samtal om jämställdhet – för en klokare värld.

Medverkande

 • Lisbeth Söderqvist, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Stina Gerdes Barriere, analytiker, Vetenskapsrådet
 • Louise von Essen, leg. psykolog och professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet
 • Carlota Canalias Gomez, professor i tillämpad fysik, KTH

Moderator är Anders Bjers, kommunikationsstrateg på Vetenskapsrådet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

  I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

 2. Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

  Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare –...

 3. Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

  Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.