Evenemanget är avslutat

Antibiotikaforum 2021

I anslutning till den europeiska antibiotikadagen arrangeras Antibiotikaforum som samlar experter och andra som arbetar med antibiotikaresistens. Årets tema är Sverige på den globala arenan. Hur ser det svenska internationella arbetet mot antibiotikaresistens ut? Vilka utmaningar möter vi och var finns behov för ytterligare samarbeten?

Datum

17 november 2021

Tid

9.30–15.30

Plats

Digitalt

Arrangörer

Samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsrådet ingår

Anmälan

Sista anmälningsdag är 8 november

Vår tid är nu – kan Sverige förändra världen?

Fokus för årets upplaga av Antibiotikaforum är det internationella arbetet mot antibiotikaresistens som utförs på olika nivåer, både globalt och i Sverige. Vi kommer belysa exempel på hur vi i Sverige arbetar med att sprida våra erfarenheter och kunskap till andra länder. Vi ställer oss också frågan vad vi kan lära från andra länder. Vilka för- och nackdelar finns det med olika typer av projekt och arbetssätt och hur tar man tillvara på erfarenheterna i de mottagande länderna? Vad ser vi för utmaningar i framtiden och vad saknas idag?

Pass 1: Perspektiv – nu och framåt
Pass 2: Över gränser – hållbart utbyte och lärande (inkl. 1 timmes lunch)
Pass 3: Mot nya horisonter – kunskapsutveckling och internationellt samarbete

Konferensen vänder sig till dig som, inom olika sektorer, arbetar med att motverka antibiotikaresistens, smittspridning och vårdrelaterade infektioner eller har intresse i dessa frågor. Syftet är att utbyta erfarenheter och stimulera dialog mellan olika sektorer.

I programmet deltar bland andra Patriq Fagerstedt, programansvarig för det nationella forskningsprogrammet om antibiotikaresistens på Vetenskapsrådet.

Om Nationell samverkansfunktion mot antibiotikaresistens

Problemet med uppkomst och spridning av antibiotikaresistenta bakterier berör många sektorer i samhället. För ett effektivt arbete mot antibiotikaresistens behöver åtgärderna samordnas och omfatta hälso- och sjukvård och folkhälsa, veterinärmedicin och djurhälsa, livsmedel, yttre miljö och forskning.

Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har ett gemensamt uppdrag från regeringen att leda en nationell samverkansfunktion i arbetet mot antibiotikaresistens. 25 myndigheter och organisationer finns representerade, däribland Vetenskapsrådet.

Läs mer om samverkansfunktionen på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

  1. Stöd till svensk forskning om antibiotikaresistens

    Forskning är en viktig komponent i samhällets insatser för att förebygga och hantera antibiotikaresistens. Nästa år genomför Vetenskapsrådet för första gången en utlysning av projektbidrag inom området som kan sökas av forskare från olika discipliner...

  2. Antibiotikaforum 2023

    Antibiotikaforum är en möjlighet för intresserade från olika sektorer att mötas och utbyta kunskap och erfarenheter inom antibiotikaresistens. Bakom forumet står den nationella samverkansfunktionen för arbetet mot antibiotikaresistens där Vetenskapsr...

  3. Antibiotikaresistens uppmärksammas i världen

    Den 18–24 november är det den globala antibiotikaveckan (World Antimicrobial Awareneness Week). Syftet med veckan är att synliggöra den världsomfattande utmaningen med antibiotikaresistens och antimikrobiell resistens.

Till toppen