Evenemanget är avslutat

Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

Datum

24 februari 2022

Tid

13.00–14.30

Plats

Digitalt via Zoom

Anmälan

Anmäl dig senast 23 februari.

Under mötet informerar vi om 2022 års utlysningar inom konstnärlig forskning och svarar på dina frågor. Det går bra att skicka in frågor till oss i förväg via ett formulär på anmälningssidan.

Årets utlysningar inom konstnärlig forskning – samtliga öppnar 9 februari:

Internationell postdok

Projektbidrag

Bidrag till forskningsmiljö inom konstnärlig forskning

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Temadag om konstnärlig forskningsfinansiering

    Vetenskapsrådets kommitté för konstnärlig forskning bjuder in övriga forskningsfinansiärer till dialog om forskningsfinansiering och stödformer inom området konstnärlig, praktikbaserad och tvärvetenskaplig forskning.

  2. Informationsmöte om utlysningar inom konstnärlig forskning

    Välkommen till ett informationsmöte om årets utlysningar inom konstnärlig forskning. Mötet vänder sig till dig som ansöker om bidrag och till administrerande personal. Mötet är digitalt och kommer i huvudsak att hållas på engelska.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen