Evenemanget är avslutat

Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker.

Datum

13 december 2022

Tid

14.00–15.15

Plats

Både digitalt via Zoom och i aulan i Centralposthuset, Vasagatan 28, Stockholm

Arrangörer

Delmi (Delegationen för migrationsstudier) i samarbete med Vetenskapsrådet

Att få fler nyanlända i arbete lyfts ofta fram som en patentlösning på många av de problem som idag tenderar att sammankopplas med bristande integration. Frågan har varit prioriterad av beslutsfattare från hela det politiska spektrumet och flera initiativ för att stärka nyanländas väg till arbete har sjösatts de senaste åren. Men vad säger egentligen forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser för nyanlända som kommit till Sverige som flyktingar eller som anhöriga? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden?

Vi vet att det finns stora regionala skillnader i arbetsmarknadsintegrationen av flyktingar och deras anhöriga. Gruppens sammansättning vad gäller ålder, utbildningsnivå och födelseregion samt lokala förutsättningar och insatser från Arbetsförmedlingen kan bara förklara en mindre del av dessa skillnader. De kommunala insatserna verkar alltså spela en viktig roll för flyktingars etablering på arbetsmarknaden – men på vilket sätt? I ett seminarium i samtalsserien Samtal om migration och integration – forskare möter praktiker presenteras insikter från en ny rapport.

Seminariet kommer även att rikta strålkastarljuset mot de punkter i Tidöavtalet som berör nyanländas etablering, däribland att alla kommuner ska erbjuda kombinationer av SFI och yrkesutbildning, begränsade möjligheter för asylsökande att arbeta under tiden de väntar på ett beslut samt förändringar i bosättningslagen. Vilka effekter kan vi förvänta oss att dessa förslag, om realiserade, kommer att ha på flyktingars möjligheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden?

Under seminariet kommer forskare från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) att presentera slutsatser från forskningsprojektet "(Kommunala) insatser för att underlätta arbetsmarknadsinträdet för flyktingar och deras anhöriga" och rapporten med samma namn.

Efter presentationen delar en panel bestående av forskare, praktiker och beslutsfattare med sig av sina kunskaper och erfarenheter på området.

Medverkande

 • Mattias Engdahl, fil.dr i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
 • Anders Forslund, professor emeritus, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
 • Ulrika Vikman, fil.dr i nationalekonomi, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).
 • Lotta Lindberg, enhetschef, Etableringscentrum, Stockholms stad.
 • Pontus Ringborg, kanslichef, Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA).
 • Ulrica Runemar, tf. chef på arbetsmarknadssektionen, avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKR.

Moderator är Helena Bornholm, kommunikationsstrateg och projektledare på Vetenskapsrådet.

Delmi Policybrief publiceras 13 december

Delmi Policy Brief 2022:10 sammanfattar de viktigaste policyrelevanta slutsatserna från rapporten och kommer att finnas tillgänglig från och med 13 december, digitalt för nedladdning via Delmis webbplats och för beställning.

Publicerad den

Uppdaterad den

Mer inom samma ämne

 1. Dialog och samskapande inom migration- och integrationsforskning

  Hur kan forskare och andra grupper skapa kunskap tillsammans? Vilka utmaningar och möjligheter möter forskare och praktiker som samarbetar och vilka är lärdomarna? Detta kommer deltagarna att reflektera över och diskutera under en dag tillsammans.

 2. High Level Conference on Science Communication

  12-13 mars samlas europeiska beslutsfattare och andra intressenter på en konferens i Bryssel för att diskutera forskningskommunikation. Syftet med konferensen är att öka medvetenheten om vikten av forskningskommunikation och diskutera hur det kan int...

 3. Forskning.se gör vetenskap enklare att nå och förstå

  En nationell plattform för nyheter och kommunikation om forskning lanseras i februari 2024. Plattformen bygger vidare på den befintliga webbplatsen forskning.se och är en långsiktig satsning och viktig del i Vetenskapsrådets uppdrag att samordna och ...

Till toppen