Evenemang

Företagens roll i det svenska forskningssystemet

Den 27 april bjuder Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv in till ett frukostmöte för att diskutera slutsatserna från rapporten Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet.

Datum

27 april 2023

Tid

9.00–10.00, frukost serveras från kl. 8.30

Plats

Storgatan 19, Stockholm, lokal Stallet 2

Arrangörer

Vetenskapsrådet och Svenskt Näringsliv

Anmälan

Anmälningslänk publiceras på Svenskt Näringslivs webbplats Länk till annan webbplats. inom kort.

Vetenskapsrådets rapport Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet beskriver näringslivets investeringar i forskning och utveckling. Den undersöker även samspelet mellan näringslivet och universitet och högskolor. Rapporten baseras på offentlig statistik, publiceringar av vetenskapliga artiklar, externa bidrag till företag från forskningsfinansiärer och intervjuer.

Analysen visar att företagens investeringar i grundforskning ökar kraftigt och att grundforskningen tillsammans med den tillämpade forskningen utgör en allt större andel av företagens FoU-investeringar. Det visar sig också att det är några få branscher inom tillverkningsindustrin – till exempel läkemedel, telekom och transportindustrin – samt ett fåtal branscher i den tjänsteproducerande industrin som har stora investeringar i FoU. I dessa branscher finns också en stor andel av de statligt finansierade projekt som involverar näringslivet, liksom en stor andel av företagens vetenskapliga publicering.

Under frukostmötet kommer slutsatserna från rapporten diskuteras.

Medverkande

 • Karin Johansson, vice vd, Svenskt Näringsliv
 • Katarina Bjelke, generaldirektör, Vetenskapsrådet
 • Magnus Lagerholm, Vetenskapsrådet
 • Anna Sandström, Director science policy and relations Europe, AstraZeneca
 • Ander Söderström, rektor, Kungl. Tekniska Högskolan
 • Sara Mazur, Director strategic research, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, ordförande WASP
 • Muriel Beser Hugosson, rektor, Högskolan i Skövde

Välkommen!

Läs rapporten: Företagen som finansiärer och utförare i det svenska forskningssystemet

Artikel i Curie: Företagen satsar allt mer på grundforskning Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Ordförandeskapshalvåret är ett ypperligt tillfälle att lyfta viktiga forskningsfrågor

  Sverige behöver på olika sätt öka sitt engagemang för att påverka och delta i EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Regeringen har antagit en nationell strategi som syftar till att stärka det svenska deltagandet i Horisont Eu...

 2. Research review 2023: Natural and engineering sciences

  Vetenskapsrådets forskningsöversikt inom naturvetenskap och teknikvetenskap beskriver nuläget för forskningen och gör en prognos för utvecklingen de kommande 5–10 åren. Översikten innehåller även vetenskapliga och forskningspolitiska rekommendationer...

 3. Framtiden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning i Sverige

  Välkommen till en presentation av forskningsöversikten inom humaniora och samhällsvetenskap.