Evenemanget är avslutat

Nationellt samråd om utbildningsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet bjuder in till ett nationellt samråd om utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning. Samrådet sker mot bakgrund av den nyligen publicerade Forskningsöversikten för utbildningsvetenskap 2023.

Datum

3 april 2023

Tid

14.00–17.00 med efterföljande mingel (Registrering från kl. 13.30)

Plats

Nalen, Pelarsalen, ingång från David Bagares gata 15, Stockholm

Anmälan

Personlig inbjudan via mejl

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté fram en forskningsöversikt. Syftet med forskningsöversikten är att beskriva det nuvarande tillståndet för den utbildningsvetenskapliga forskningen och vilka utvecklingstrender som kan skönjas, att identifiera utmaningar och föreslå rekommendationer i ett fem till tio-års perspektiv.

Med anledning av att forskningsöversikten 2023 nu är publicerad bjuder Vetenskapsrådet in till ett nationellt samråd där rekommendationer och strategier för fältets långsiktiga utveckling står i fokus.

 • Vilka behov av forskning för svensk skola, lärarutbildning och utbildningsväsendet i stort går att identifiera?
 • Vilka strategier/aktiviteter måste till för att möta dessa behov?
 • Hur kan olika forskare, finansiärer, lärosätesledningar och andra aktörer agera för att bidra till en fortsatt utveckling av forskning inom skola och utbildning?
 • Vilka ställningstaganden behöver göras från politiker, huvudmän, lärosäten, finansiärer och andra aktörer?

På detta sätt vill vi med samrådet lyfta områdets behov och rekommendationer, men också diskutera hur olika aktörer kan bidra till en positiv utveckling av forskning inom skola och utbildning.

Under eftermiddagen kommer forskningsöversikten att presenteras kort och två olika inflygningar görs från olika aktörer. Därefter följer en paneldiskussion med möjlighet för frågor från övriga deltagare samt diskussioner i grupp.

Medverkande i panelen

 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Sveriges Lärare
 • Åsa Westlund, vice ordförande, Utbildningsutskottet
 • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Mikael Börjesson, professor och ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén

Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

Program

Registrering från kl. 13.30

14.00–14.30 Presentation av Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

Pernilla Nilsson, huvudsekreterare

14.30–14.50 Inflygning 1: Att bidra till en skola på vetenskaplig grund

Ingela Bursjöö, forskarutbildad lärare

14.50-15.10 Inflygning 2: Utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige sett ur ett nordiskt perspektiv

Fritjof Sahlström, professor Helsingfors universitet

15.10-15.25 Paus

15.25-16.20 Paneldiskussion


16.20-16.45 Samtal runt borden – ”take home messages”


16.45–17.00 Summering och reflektion

Vibeke Grøver, ordförande för utbildningsvetenskapliga kommittén

17.00-18.00 Mingel med lättare förtäring och dryck

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Rundabordssamtal om etikfrågor inom praktiknära skolforskning

  Vetenskapsrådet bjuder in till ett runda-bords-samtal kring frågor om etik i praktiknära skolforskning. Syftet är att få klarhet i frågor som upplevs som otydliga och diskutera olika sätt att tolka exempelvis känsliga personuppgifter och sampubliceri...

 2. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

  En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

 3. Referenser och citeringar i utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige, 2001–2021

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I denna rapport presenteras en omfattande kartläggning och analys av referenser och citeringar för utbildningsvetenskaplig forskning i Sve...