Evenemanget är avslutat

Nationellt samråd om utbildningsvetenskaplig forskning

Vetenskapsrådet bjuder in till ett nationellt samråd om utvecklingen av utbildningsvetenskaplig forskning. Samrådet sker mot bakgrund av den nyligen publicerade Forskningsöversikten för utbildningsvetenskap 2023.

Datum

3 april 2023

Tid

14.00–17.00 med efterföljande mingel (Registrering från kl. 13.30)

Plats

Nalen, Pelarsalen, ingång från David Bagares gata 15, Stockholm

Anmälan

Personlig inbjudan via mejl

Vart fjärde år tar Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté fram en forskningsöversikt. Syftet med forskningsöversikten är att beskriva det nuvarande tillståndet för den utbildningsvetenskapliga forskningen och vilka utvecklingstrender som kan skönjas, att identifiera utmaningar och föreslå rekommendationer i ett fem till tio-års perspektiv.

Med anledning av att forskningsöversikten 2023 nu är publicerad bjuder Vetenskapsrådet in till ett nationellt samråd där rekommendationer och strategier för fältets långsiktiga utveckling står i fokus.

 • Vilka behov av forskning för svensk skola, lärarutbildning och utbildningsväsendet i stort går att identifiera?
 • Vilka strategier/aktiviteter måste till för att möta dessa behov?
 • Hur kan olika forskare, finansiärer, lärosätesledningar och andra aktörer agera för att bidra till en fortsatt utveckling av forskning inom skola och utbildning?
 • Vilka ställningstaganden behöver göras från politiker, huvudmän, lärosäten, finansiärer och andra aktörer?

På detta sätt vill vi med samrådet lyfta områdets behov och rekommendationer, men också diskutera hur olika aktörer kan bidra till en positiv utveckling av forskning inom skola och utbildning.

Under eftermiddagen kommer forskningsöversikten att presenteras kort och två olika inflygningar görs från olika aktörer. Därefter följer en paneldiskussion med möjlighet för frågor från övriga deltagare samt diskussioner i grupp.

Medverkande i panelen

 • Johanna Jaara Åstrand, ordförande, Sveriges Lärare
 • Åsa Westlund, vice ordförande, Utbildningsutskottet
 • Johan Schnürer, rektor, Örebro universitet
 • Peter Fredriksson, generaldirektör, Skolverket
 • Mikael Börjesson, professor och ledamot i Utbildningsvetenskapliga kommittén

Forskningsöversikt 2023: Utbildningsvetenskap

Program

Registrering från kl. 13.30

14.00–14.30 Presentation av Forskningsöversikt utbildningsvetenskap

Pernilla Nilsson, huvudsekreterare

14.30–14.50 Inflygning 1: Att bidra till en skola på vetenskaplig grund

Ingela Bursjöö, forskarutbildad lärare

14.50-15.10 Inflygning 2: Utbildningsvetenskaplig forskning i Sverige sett ur ett nordiskt perspektiv

Fritjof Sahlström, professor Helsingfors universitet

15.10-15.25 Paus

15.25-16.20 Paneldiskussion


16.20-16.45 Samtal runt borden – ”take home messages”


16.45–17.00 Summering och reflektion

Vibeke Grøver, ordförande för utbildningsvetenskapliga kommittén

17.00-18.00 Mingel med lättare förtäring och dryck

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapligt samtal om förskolans och skolans digitalisering

  I stället för en polariserad debatt vill Vetenskapsrådet lyfta fram olika perspektiv på förskolans och skolans digitalisering, både från utbildningsvetenskaplig forskning och från forskning inom andra discipliner. I detta seminarium ger forskare med ...

 2. Slutrapport från behovsinventering avseende data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl etablerat forskningsfält. I forskningsöversikten 2023 betonade Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté behovet av att utveckla infrastrukturer som stärke...

 3. Data och infrastruktur för utbildningsvetenskaplig forskning

  Under 2023 genomförde Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté en kartläggning och behovsinventering avseende data samt behov av infrastrukturer för utbildningsvetenskap. Vid detta seminarium presenterar utredare Jan Hylén rapporten.