Nyhet

Nyhet

Publicerad den 20 december 2019

Uppdaterad den 07 januari 2020

God jul och gott nytt år!

Ta på dig VR-glasögonen i jul och se Vetenskapsrådets önskningar för framtiden.

Publicerad den 20 december 2019

Uppdaterad den 07 januari 2020

Mer inom samma ämne

  1. Prisma

    I ansökningssystemet Prisma söker och hanterar forskare sina forskningsbidrag . Där finns också all information och data för dig som granskar ansökningar.

  2. Tillgänglighetsbrister

    Vi vill att alla våra webbplatser ska vara tillgängliga och fungera väl för alla. Hittar du brister i tillgängligheten kan du rapportera dem här. Du kan också begära att få ta del av material i tillgängligt format.

  3. Forska under pandemin

    Här har vi samlat stöd för dig som forskar om coronapandemin och covid-19. Vi uppdaterar även sidan löpande med information som berör dig som har ett bidrag från Vetenskapsrådet eller som vill ansöka om bidrag.