Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Rekordmånga forskare i Sverige får ERC Starting Grant

Nu är det klart vilka som får ERC Starting Grant i årets utlysning. Totalt får 436 forskare från 25 olika länder dela på 677 miljoner euro för att utveckla sin forskning och bygga upp egna team. 23 av dem har en svensk värdinstitution.

Bland de 23 forskarna som får ERC Starting Grant är 5 verksamma inom Social Sciences and Humanities, 5 inom Physical and Engineering Sciences och 13 inom Life Sciences.

– I år är ett rekordår för Sverige, både när det gäller antalet beviljade forskningsprojekt men också att det är så många projekt inom humaniora och samhällsvetenskap som fått bidrag. Även antal beviljade projekt inom Life Sciences är rekord. Sveriges beviljandegrad på 15 % är dessutom högre än den totala beviljandegraden för ERC Starting Grant som ligger på 13 %, säger Lena Renner, nationell kontaktperson för ERC.

Beviljade forskningsprojekt 2020

Chalmers tekniska högskola

 • Jessica Jewell: MANIFEST MechANIsms and actors of Feasible Energy Transitions
 • Marianne Liebi: MUMOTT Multi-Modal Tensor Tomography

Göteborgs universitet

 • Björn Redfors: De-StunHeartAttacks Re-defining clinical care and reasoning in ST-elevation myocardial infarction (STEMI) by shifting focus to ischemic myocardial stunning - Mechanisms prognostic implications and a new treatment
 • Bettina Schulz Paulsson: NEOSEA Neolithic Seafaring and Maritime Technologies shaped a New World of Megalithic Societies (4700-3500 cal BC)

Karolinska institutet

 • Niklas Björkström: RESIDE Dissecting tissue-resident lymphocyte homeostasis in humans
 • Nils Landegren: SEXimmune Deciphering sex differences in the human immune system
 • Janina Seubert: OLFLINK Olfaction as the link between flavor preference formation and retrieval during food consumption

Kungliga tekniska högskolan

 • Ian Hoffecker: DNA_MICROSCOPY In situ DNA sequencing-based microscopy for subcellular spatial transcriptomics

Linköpings universitet

 • Eric Glowacki: OPTEL-MED Optoelectronic medicine - nerve cell regulation with light

Lunds universitet

 • Paul Bourgine: hOssicle Bioengineering of human ossicles as advanced in vivo hematopoietic model
 • Nathalie Feiner: EvoOnRepeat Unravelling the developmental origins of parallel evolution
 • Alison Gerber: SHOW AND TELL Show and Tell: Scientific representation, algorithmically generated visualizations, and evidence across epistemic cultures
 • Emma Hammarlund: ParadOX The hardships for life to become big – rethinking hypoxia as an evolutionary driver for the rise of complex multicellularity
 • Rik Ossenkoppele: TAU-NOW Tau Pathology in Alzheimer’s disease: Spreading and Resilience
 • Pablo Villanueva Perez: 3DX-FLASH Probing MHz processes in 3D with X-ray microscopy

Stockholms universitet

 • Mikael Lundqvist: Hot-Coal WM The Hot-Coal hypothesis of working memory
 • Ben Wilson: REFU-GEN A Better Life for the Children of Exile: Intergenerational Adaptation of the Descendants of Refugees

Sveriges Lantbruksuniversitet

 • Barbara Locke Grandér: BEE NATURAL A sustainable future for honeybees by unravelling the mechanisms of natural disease resistance
 • Maria Westerholm: SYNAG Deciphering the network of microbial, environmental and physical factors underlying aggregation and enhanced performance in syntrophic microorganism communities

Umeå universitet

 • Jonas Barandun: PolTube A molecular model of the microsporidian infection apparatus

Uppsala universitet

 • Magnus Johansson: SMACK Single-molecule tracking for live-cell protein synthesis kinetics
 • Gabriele Messori: CENAE compound Climate Extremes in North America and Europe: from dynamics to predictability
 • Chao Zhang: DeepProton Deep multi-scale modelling of electrified metal oxide nanostructures

På ERC:s webbplats finns statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Sverige och ERC Starting Grant 2016–2020

De senaste fem åren har totalt 89 forskare i Sverige fått bidraget.

Antal beviljade bidrag per år

Stapeldiagram för antal beviljade bidrag per år för Sverige 2016-2020

Källa: ERC

Antal beviljade bidrag per ämnesområde

Stapeldiagram för antal beviljade bidrag per ämnesområde för Sverige 2016-2020

Källa: ERC

Beviljandegrad över tid

Diagram över beviljande grad över tid, Sverige jämfört med totalt för alla länder.

Källa: ERC


Vetenskapsrådet arbetar för att fler ska söka

Vetenskapsrådet arbetar för att ännu fler forskare i Sverige ska söka och beviljas bidrag från ERC. Vi har bland annat intervjuträning med forskare som har gått vidare till steg två i ansökningsprocessen, och besöker lärosäten för att informera om ansökningsprocessen och om kommande utlysningar.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

ERC Starting Grant riktar sig till forskare som är i början av sin karriär och som har avlagt doktorsexamen för 2-7 år sedan. Bidragsbeloppet är 1,5 miljoner euro för en period på max 5 år.

Kontakt

NCP för Europeiska forskningsrådet

Lena Renner

lena.renner@vr.se

+46 (0)8 546 44 040

Mer inom samma ämne

 1. 10 forskare i Sverige får ERC Advanced Grant 2023

  Nu har Europeiska forskningsrådet (ERC) publicerat resultatet från förra årets utlysning av ERC Advanced Grant. Totalt 255 forskare från 20 länder får bidrag. 10 av dem har en svensk värdinstitution.

 2. Intervjuträning ERC Starting Grant

  Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Starting grant (StG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delta.

 3. NordForsk utlyser bidrag om hållbar utveckling av Arktis

  Nordforsk har öppnat en utlysning om hållbar utveckling av Arktis. Bakom utlysningen står de nordiska länderna tillsammans med Kanada och USA. Vetenskapsrådet är en av finansiärerna. Sista ansökningsdag för utlysningens första steg är 4 juni 2024.