Nyhet

Nyhet

Publicerad den 10 juni 2021

Uppdaterad den 10 juni 2021

Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för utbildningsvetenskap heter Camilla Bardel och är sedan 2010 professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde handlar om flerspråkighet och språkinlärning.

Camilla Bardel har under de senaste tio åren haft olika slags ledningsuppdrag, bland annat som vicedekan på humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Sedan 2019 är hon också ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap.

Foto på Camilla Bardel.

Foto: P. A. Sassola

– Jag har främst arbetat med frågor som rör forskning, forskarutbildning, samverkan och medelstilldelning. Jag har också lång erfarenhet som forskningsledare, bland annat för två forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet, en för lärare och en för lärarutbildare. Detta är erfarenheter som jag tror att jag kan dra nytta av i min nya roll som huvudsekreterare, säger Camilla Bardel.

Med sin erfarenhet av att samarbeta i flera större forskningsprojekt med kollegor från olika lärosäten, har hon skaffat sig ett stort nätverk inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Som huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vill Camilla Bardel bidra till att stärka och utveckla utbildningsvetenskaplig forskning, inte minst genom samverkan med det omgivande samhället, men också genom internationalisering.

– Jag ser ett behov av att kartlägga pågående forskning, identifiera strategiska forskningsområden och stödja framväxten av starka utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer vid svenska lärosäten. I detta ligger också att verka för nydisputerades möjligheter till fortsatt forskning.

Digitaliseringen och dess konsekvenser, liksom utbildningens roll vad gäller segregation respektive inkludering i samhället, är andra frågor som Camilla Bardel vill fokusera på.

Camilla Bardel tillträder som ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap 1 september 2021.

På Vetenskapsrådet finns fem huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens som bidrar till verksamheten med kunskap och erfarenhet

Huvudsekreterarna ingår i myndighetens ledningsråd och initierar, driver och följer upp frågor inom sina respektive områden. Huvudsekreterarna är aktiva forskare och som regel anställda på Vetenskapsrådet på deltid i högst sex år.

Läs mer om Vetenskapsrådets huvudsekreterare

Publicerad den 10 juni 2021

Uppdaterad den 10 juni 2021

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Resultatdialog 2021

    Välkommen till Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog som i år arrangeras av Karlstads universitet. Syftet med konferensen är att presentera nya rön inom utbildningsvetenskaplig forskning och att fungera som en mötesplats för forskare och andra so...

  2. Lisbeth Olsson ny huvudsekreterare för forskningens infrastrukturer

    Hon är professor i industriell bioteknik och har ett stort intresse av att hitta lösningar på samhällets stora utmaningar. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för att öka de tvärvetenskapliga möjligheterna inom forskningsinfrastruktur och bred...

  3. Vetenskapsrådets podd

    I podden För en klokare värld pratar vi om forskning och om de förutsättningar som behövs för att göra världen klokare. Du möter experter, forskare och medarbetare på Vetenskapsrådet tillsammans med en mängd andra röster. Lyssna på avsnitten direkt v...