Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Camilla Bardel ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

Hon är professor i moderna språk med didaktisk inriktning och har ett stort intresse för språk och språkinlärning samt språkdidaktik. I sin nya roll vill hon bland annat arbeta för mer samverkan och internationalisering inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för utbildningsvetenskap heter Camilla Bardel och är sedan 2010 professor i moderna språk med didaktisk inriktning vid Stockholms universitet. Hennes forskningsområde handlar om flerspråkighet och språkinlärning.

Camilla Bardel har under de senaste tio åren haft olika slags ledningsuppdrag, bland annat som vicedekan på humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet. Sedan 2019 är hon också ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för utbildningsvetenskap.

Foto på Camilla Bardel.

Foto: P. A. Sassola

– Jag har främst arbetat med frågor som rör forskning, forskarutbildning, samverkan och medelstilldelning. Jag har också lång erfarenhet som forskningsledare, bland annat för två forskarskolor finansierade av Vetenskapsrådet, en för lärare och en för lärarutbildare. Detta är erfarenheter som jag tror att jag kan dra nytta av i min nya roll som huvudsekreterare, säger Camilla Bardel.

Med sin erfarenhet av att samarbeta i flera större forskningsprojekt med kollegor från olika lärosäten, har hon skaffat sig ett stort nätverk inom utbildningsvetenskaplig forskning.

Som huvudsekreterare för utbildningsvetenskap vill Camilla Bardel bidra till att stärka och utveckla utbildningsvetenskaplig forskning, inte minst genom samverkan med det omgivande samhället, men också genom internationalisering.

– Jag ser ett behov av att kartlägga pågående forskning, identifiera strategiska forskningsområden och stödja framväxten av starka utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer vid svenska lärosäten. I detta ligger också att verka för nydisputerades möjligheter till fortsatt forskning.

Digitaliseringen och dess konsekvenser, liksom utbildningens roll vad gäller segregation respektive inkludering i samhället, är andra frågor som Camilla Bardel vill fokusera på.

Camilla Bardel tillträder som ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap 1 september 2021.

På Vetenskapsrådet finns fem huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens som bidrar till verksamheten med kunskap och erfarenhet

Huvudsekreterarna ingår i myndighetens ledningsråd och initierar, driver och följer upp frågor inom sina respektive områden. Huvudsekreterarna är aktiva forskare och som regel anställda på Vetenskapsrådet på deltid i högst sex år.

Läs mer om Vetenskapsrådets huvudsekreterare

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

  3. Så blev finansieringsåret 2023

    I år har Vetenskapsrådet tagit emot cirka 5 600 ansökningar* om forskningsbidrag. Drygt 1 000 av dem har beviljats. Sammanlagt handlar det om 4,95 miljarder kronor till forskning vid svenska lärosäten.

Till toppen