Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Valter Nordh blir tillförordnad vd för NORDUnet

Samarbetsorganisationen för de nordiska ländernas forsknings – och utbildningsnätverk, Nordunet, får en ny tillförordnad vd från 1 november 2021. Valter Nordh, som idag har uppdrag för både Sunet och Vetenskapsrådet, ska leda organisationen tills en ny ordinarie vd utses.

Valter Nordh ersätter René Buch som suttit på posten i 16 år och som nu har valt att avgå för att söka nya utmaningar. Valters uppdrag blir att leda organisationen under tiden det tar att hitta en ny ordinarie vd.

Valter Nordh.

Valter Nordh

–Det här är ett stort och utmanande förtroende. Det känns spännande att få förmånen att leda Nordunet den kommande tiden. Jag hoppas att min bakgrund och stora internationella kontaktnät kommer att bidra till organisationen. Samverkan och samarbete mellan de nordiska länderna är viktigt, och ger stora fördelar, säger Valter Nordh.

Valter Nordh har haft en lång rad funktioner på Sunet och har bred erfarenhet av samverkansfrågor och internationellt samarbete, bland annat från sina sex år i styrelsen för Géant, den europeiska motsvarigheten till Nordunet. På Sunet har han bland annat ansvarat för olika tjänster, samarbeten och communities, och för relationen och dialogen med lärosätena. Valter var även den som ansvarade för tjänsten Zoom under pandemins början.

Valter företräder Vetenskapsrådet och Sunet i EuroHPC:s referensgrupp och EOSC, en roll som han kommer fortsätta ha under tiden han leder Nordunet.

–Jag är glad att vi tillsammans inom Nordunet har hittat en bra interimslösning med Valter som tillförordnad. Vi ser fram emot att jobba med honom i hans nya roll, säger Maria Häll, chef för Sunet vid Vetenskapsrådet och ordförande i Nordunets styrelse.

Om NORDUnet

Nordunet startade under 1980-talet och är ett samarbete mellan de nordiska nationella forsknings- och utbildningsnätverken.

Nordunet driver en nätverks- och e-infrastrukturtjänst som stödjer den nordiska forskar- och utbildningsvärlden, samt kritiska tjänster som till exempel Zoom, där stordrift och regional drift är en fördel. Nordunet ansvarar även för internetkopplingen ut från de nordiska länderna till andra delar av världen, till exempel USA.

Läs mer om Nordunet Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Svensk forskning kan lyftas utan en dyr omorganisation

    Vetenskapsrådet avstyrker förslaget om tre nya myndigheter i vårt svar på remissen Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59). Vi menar att förslaget har ett för snävt systemperspektiv och att kvalitetsperspektiv...

  2. Sunetdagarna våren 2024

    Sunetdagarna är en mötesplats för dig som arbetar med nät, identitet, säkerhet och IT-tjänster och riktar sig till personer verksamma vid universitet och högskolor samt andra Sunetanslutna organisationer. I vår arrangeras Sunetdagarna 23–25 april på ...

  3. Kommittén för utvecklingsforskning avvecklas

    I och med regeringens beslut i juni 2023 om att Vetenskapsrådet inte längre ska tilldelas riktade medel för nya utlysningar inom utvecklingsforskning, har Vetenskapsrådets styrelse beslutat att avveckla kommittén.

Till toppen