Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Pernilla Nilsson ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap

Vetenskapsrådets nya huvudsekreterare för utbildningsvetenskap heter Pernilla Nilsson och är professor i naturvetenskapernas didaktik och prorektor vid Högskolan i Halmstad. Hon har ett stort intresse för undervisning, lärande och kvalitetsfrågor. Att skapa bättre karriärmöjligheter för nydisputerade forskare, digitalisering och att utveckla lärarutbildningen är andra viktiga frågor för henne.

Pernilla Nilsson har varit med och byggt upp flera forskarskolor för lärare och lärarutbildare.

– Som forskare har jag alltid brunnit för att bidra till att skapa förutsättningar för lärare och lärarstudenter att utveckla professionell kunskap. Under senare år har jag forskat om hur digitalisering möjliggör lärande, med särskilt fokus på digitalisering i skola och utbildning, säger hon.

Genom åren har Pernilla Nilsson haft ett antal olika ledningsuppdrag. Hon har som vicerektor och prorektor lett arbetet med att bygga upp kvalitetssäkringssystem för utbildning, forskarutbildning och forskning vid Högskolan i Halmstad, men också ansvarat för beredningen av högskolans utbildningsutbud och varit forskningsledare för en tvärvetenskaplig forskningsmiljö.

Det här är erfarenheter som hon tror kan vara till nytta i den nya rollen som huvudsekreterare för utbildningsvetenskap. På frågan om hur hon vill bidra till att utveckla utbildningsvetenskaplig forskning framhåller hon samverkan med det omgivande samhället och arbete med internationalisering.

– Utbildningsvetenskaplig forskning svarar upp mot flera av de stora samhällsutmaningarna som digitalisering, hållbarhet, marknadisering, integration och breddad rekrytering. Jag tror att det är viktigt att visa på hur mångfacetterat och flerdisciplinärt detta forskningsområde är.

bild på Pernilla Nilsson

Pernilla Nilsson. Foto: Dan Bergmark

Hon ser ett stort behov av att kartlägga den forskning som pågår i och utanför Sverige, av att identifiera strategiskt viktiga forskningsområden och stödja framväxten av starka utbildningsvetenskapliga forskningsmiljöer vid svenska lärosäten. Med sin erfarenhet av att samarbeta i forskarskolor och i flera större forskningsprojekt med kollegor från olika lärosäten, har hon skaffat sig ett stort nationellt och internationellt nätverk inom utbildningsvetenskaplig forskning.

– Jag tycker att det är viktigt att samverka med större internationella nätverk men även att arbeta mer tillsammans med de nordiska forskningsråden. Digitaliseringen och dess konsekvenser för undervisning och lärande samt betydelsen av utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla lärarutbildningen och annan högre utbildning är andra frågor som jag vill fokusera på.

Pernilla Nilsson tillträder som ny huvudsekreterare för utbildningsvetenskap 1 februari 2022.

På Vetenskapsrådet finns fem huvudsekreterare med hög vetenskaplig kompetens som bidrar till verksamheten med kunskap och erfarenhet

Huvudsekreterarna ingår i myndighetens ledningsråd och initierar, driver och följer upp frågor inom sina respektive områden. Huvudsekreterarna är aktiva forskare och som regel anställda på Vetenskapsrådet på deltid i högst sex år.

Läs mer om Vetenskapsrådets huvudsekreterare

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Jonas Oldgren blir huvudsekreterare för klinisk forskning

    Vetenskapsrådet tillsätter en huvudsekreterare för klinisk forskning. Rollen är helt ny och kommer att innehas av Jonas Oldgren som är professor i koagulationsforskning och överläkare i kardiologi. Han påbörjar sitt uppdrag 16 mars 2022 som vetenskap...

  2. Vetenskapsrådets nya styrelseordförande på plats

    Större genomslag för vikten av fri forskning inom forskningspolitiken och mod när det kommer till investeringar i forskningsinfrastruktur. Det är frågor som Vetenskapsrådets nya styrelseordförande Irene Wennemo lyfter fram som viktiga. Hon tillträdde...

  3. Nya ledamöter valda i Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för 2022–2024

    Elektorsförsamlingen har nu valt ledamöter till Vetenskapsrådets styrelse och ämnesråd för perioden 2022–2024. Mandatperioden är tre år och ledamöterna kan väljas om för ytterligare tre år.