Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.

Inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har Vetenskapsrådet ansvarat för att ta fram rekommendationer i syfte att främja jämställdhet inom forskningsfinansiering.

Nu är dessa publicerade i form av en så kallad policy brief. I första hand vänder sig rekommendationerna till forskningsfinansiärer och regeringar men även internationella forskningsorganisationer kan ha nytta av dem.

Rekommendationerna är samlade under sex rubriker.

 1. Government instructions
 2. Research Funding Organisation Gender Equality Plan
 3. Gender balance in decision-making bodies and evaluation panels
 4. Monitor gender data and publish the results
 5. Increase applications from and funding to women researchers
 6. Generally improve transparency in research funding

GENDET-NET Plus – ett samarbete inom Horisont 2020

GENDER-NET Plus är ett sexårigt internationellt samarbete inom EU:s förra ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020. I samarbetet deltar 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder samt Kanada och Israel. Inom ramen för samarbetet genomförs en satsning på internationella forskningssamarbeten med fokus på köns- och genusperspektiv inom tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom verkar GENDER-NET Plus för att främja jämställdhet i forskningen.

Läs mer om GENDER-NET Plus Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Kenth Hermansson

kenth.hermansson@vr.se

Richard Österberg

richard.osterberg@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

  I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

 2. Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

  Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare –...

 3. Promoting Gender Equality in Research Funding

  Denna policy brief innehåller rekommendationer för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering. Den är framtagen inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus. Rekommendationerna riktar sig huvudsakligen till forskningsfinansier...