Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.

Inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har Vetenskapsrådet ansvarat för att ta fram rekommendationer i syfte att främja jämställdhet inom forskningsfinansiering.

Nu är dessa publicerade i form av en så kallad policy brief. I första hand vänder sig rekommendationerna till forskningsfinansiärer och regeringar men även internationella forskningsorganisationer kan ha nytta av dem.

Rekommendationerna är samlade under sex rubriker.

 1. Government instructions
 2. Research Funding Organisation Gender Equality Plan
 3. Gender balance in decision-making bodies and evaluation panels
 4. Monitor gender data and publish the results
 5. Increase applications from and funding to women researchers
 6. Generally improve transparency in research funding

GENDET-NET Plus – ett samarbete inom Horisont 2020

GENDER-NET Plus är ett sexårigt internationellt samarbete inom EU:s förra ramprogram för forskning och utveckling, Horisont 2020. I samarbetet deltar 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder samt Kanada och Israel. Inom ramen för samarbetet genomförs en satsning på internationella forskningssamarbeten med fokus på köns- och genusperspektiv inom tre av FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Dessutom verkar GENDER-NET Plus för att främja jämställdhet i forskningen.

Läs mer om GENDER-NET Plus Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Kontakt

Kenth Hermansson

kenth.hermansson@vr.se

Richard Österberg

richard.osterberg@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.

 2. Så kan svensk forskning stärkas

  Sverige behöver höja kvaliteten på forskningen för att stärka positionen som ledande forskningsnation. I rapporten ”Stärkt svensk forskningskvalitet till nytta för samhället” ger Vetenskapsrådet sin syn på vad som krävs.

 3. Vetenskapsrådet och Forte analyserar forskningsbehov om kvinnors hälsa

  Vetenskapsrådet ska tillsammans med Forte analysera behovet av forskning inom området kvinnors hälsa och sjukdomar. Arbetet ska leda fram till ett förslag om hur en forskningssatsning inom området kan utformas.

Till toppen