Promoting Gender Equality in Research Funding

Denna policy brief innehåller rekommendationer för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering. Den är framtagen inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus.

Rekommendationerna riktar sig huvudsakligen till forskningsfinansierande organisationer, men innehåller också ett avsnitt riktat mot nationell och internationell nivå.

GENDER-NET Plus, en ERA-NET Cofund i Horisont 2020, är ett samarbete mellan 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder, Kanada och Israel. Samarbetet främjar inkludering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation; särskilt genom en gemensam transnationell forskningsutlysning. Dessutom arbetar GENDER-NET Plus för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet har tagit fram en analys som legat till grund för denna policy brief:

Gender equality in research funding: A study of 11 European countries, Israel, and Canada Länk till annan webbplats.

Mer inom samma ämne

  1. Är bedömningen av ansökningar jämställd?

    Vetenskapsrådet har genomfört jämställdhetsobservationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms. Vi använder observationerna för att följa upp vårt eget arbete och säkerställa en jämställd bedömningsprocess.

  2. En jämställd process: En kvalitativ undersökning av bedömningen av forskningsbidragsansökningar 2023

    Under en följd av år har Vetenskapsrådet byggt upp kunskap om hur arbetet för ökad jämställdhet i samband med forskningsfinansiering kan bedrivas. Ett verktyg som myndigheten använder är jämställdhetsobservationer. Observationerna syftar till att ut...

  3. Ny kartläggning av forskningsbehov inom kvinnors hälsa

    Vetenskapsrådet och Forte har kartlagt forskningen inom kvinnors hälsa och sjukdomar. Resultatet presenteras i en ny rapport. Rapporten pekar på kunskapsbehov kopplade till kvinnors hälsa och sjukdomar, samt vilka satsningar på forskning som behövs.