Promoting Gender Equality in Research Funding

Denna policy brief innehåller rekommendationer för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering. Den är framtagen inom ramen för det internationella samarbetet GENDER-NET Plus.

Rekommendationerna riktar sig huvudsakligen till forskningsfinansierande organisationer, men innehåller också ett avsnitt riktat mot nationell och internationell nivå.

GENDER-NET Plus, en ERA-NET Cofund i Horizon 2020, är ett samarbete mellan 16 forskningsfinansiärer från 11 europeiska länder, Kanada och Israel. Samarbetet främjar inkludering av köns- och genusperspektiv i forskning och innovation; särskilt genom en gemensam transnationell forskningsutlysning. Dessutom arbetar GENDER-NET Plus för att främja jämställdhet i forskningsfinansiering.

Mer inom samma ämne

  1. EU uppmärksammar jämställdhetsarbete inom forskning med nytt pris

    I år lanserar EU-kommissionen ett pris för att uppmärksamma organisationer som driver förändringen mot ökad jämställdhet inom forskning och innovation. Prissumman är 100 000 euro.

  2. Vetenskapsrådet nominerar kvinnliga forskare till internationell databas

    Databasen AcademiaNet har funnits sedan 2010 och synliggör framstående kvinnliga forskare. Syftet är att öka andelen kvinnor på ledande positioner inom forskarvärlden. Vetenskapsrådet bidrar till databasen ekonomiskt och genom att nominera forskare –...

  3. Nya internationella rekommendationer ska främja jämställdhet och mångfald

    Det internationella samarbetet GENDER-NET Plus har publicerat rekommendationer för att öka jämställdheten inom forskningsfinansiering. Vetenskapsrådet har lett arbetet.