Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Katarina Bjelke blir ny generaldirektör för Vetenskapsrådet

Det blir Katarina Bjelke som tar över som generaldirektör för Vetenskapsrådet efter Sven Stafström. Det meddelade regeringen idag, torsdag 2 juni. Katarina Bjelke tillträder sin nya tjänst 15 september.

Bild på Katarina Bjelke.

Katarina Bjelke Foto: Erik Flyg

Katarina Bjelke är idag universitetsdirektör vid Karolinska institutet och ordförande i styrelsen för Rymdstyrelsen. Hon har även uppdrag som styrelseledamot i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), samt i Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF).

Hon har tidigare varit universitetsdirektör vid Uppsala universitet, chef för forskningspolitiska avdelningen vid Utbildningsdepartementet och suttit i styrelsen för ESS AB. 1997 disputerade hon inom neurovetenskap vid Karolinska institutet.

– Det är med väldigt stor ödmjukhet som jag kommer att ta mig an uppdraget. Vetenskapsrådet är otroligt viktigt för forskarsamhället men även för samhället i övrigt, säger Katarina Bjelke.

Det är ett stort ansvar att med de skattemedel som Vetenskapsrådet förfogar över ytterligare stärka den fria, forskarinitierade forskningen och infrastrukturen, framhåller hon.

– Viktiga är även myndighetens många analyser och den kunskap som förs tillbaka till samhället tillsammans med den roll Vetenskapsrådet har i att ge råd till regering och riksdag. Jag ser väldigt mycket fram emot att lära känna myndigheten ännu mer än vad jag redan gör.

– Med Katarina Bjelke får Vetenskapsrådet en generaldirektör som har visat ett dokumenterat gott ledarskap, har stora kunskaper och erfarenheter av forskningsfinansiering, erfarenhet från att verka i ledande ställning inom högskoleområdet samt kunskap om och erfarenhet av statsförvaltningen och dess beslutsprocesser. Hon har god kännedom om och respekt för forskningens villkor, och för de speciella förhållanden som råder inom akademin, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Katarina Bjelke tillträder tjänsten som generaldirektör för Vetenskapsrådet 15 september. Sven Stafström slutar sista juni. Från 1 juli fram tills Katarina Bjelke tillträder kommer nuvarande rådsdirektör Maria Thuveson att agera som tillförordnad generaldirektör för myndigheten.

– Katarina är en mycket välmeriterad chef med bred erfarenhet av svensk forskning och jag känner mig helt trygg med att lämna över chefskapet för verksamheten i hennes kompetenta händer, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Sven Stafström.

Läs regeringens pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

RELATERAT INNEHÅLL

Mer inom samma ämne

  1. Referensgruppen för forskningskommunikation

    Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

  2. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

    Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

  3. Nya ledamöter i rådet för forskningens infrastrukturer

    Vetenskapsrådets styrelse har utsett sex nya ledamöter till rådet för forskningens infrastrukturer, RFI, för perioden 2023–2025. Björn O. Nilsson fortsätter som ordförande.