Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fyra forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens sista ansökningsomgång 2023. Två forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna. Dessutom har två forskare från reservlistan från förra omgången beviljats medel.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet (ERC) och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

ERC PoC-2023 har totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje omgången kommit. Totalt blir det 102 forskare från 17 olika länder som får bidrag. Av dessa har två en svensk värdinstitution.

Beviljade forskningsprojekt i omgång 3

Göteborgs universitet

Johan Åkerman med projektet LoRaSpin, Long-range and high-data-rate wireless communication using chirp spread spectrum modulated spintronic oscillators.

Kungliga Tekniska högskolan

Ilaria Testa med projektet: DiffusOMICS; A new technology to probe molecular interaction in cells at high throughput

Beviljade projekt från reservlistan i omgång 2

Dessutom har två forskare från reservlistan från förra omgången av utlysningen, ERC-2023-PoC DL2, beviljats medel.

Karolinska institutet

Per-Olof Berggren med projektet, SILORGS, Sensor islet organoids (SILORGS) for in vivo identification of anti-diabetic drugs

Stockholms universitet

Tanja Slotte med projektet AdaptiveTarget, Accessing haplotype variation at complex loci with optimized targeting and adaptive sampling

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Nästa deadline för ERC Proof of Concept Grant är 14 Mars 2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet finansierar reserver från Marie Sklodowska Curie Post Doctoral European Fellowship

    Forskare som har blivit högt rankade som reserver och fått ett Seal of Excellence i EU:s utlysning Post Doctoral European Fellowship 2023 kan få medel från Vetenskapsrådet. Det gäller forskare som har en svensk medelsförvaltare.

  2. Informationsmöte om ERC Starting och Consolidator Grant

    Välkommen till ett informationsmöte inför utlysningen av ERC Starting Grant (ERC-2025-StG) och ERC Consolidator Grant (ERC-2025-CoG). Mötet vänder sig till forskare och administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för...

  3. Intervjuträning ERC Advanced Grant 2024

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Advanced grant. Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna.

Till toppen