Nyhet

Nyhet

Publicerad den

Uppdaterad den

Fyra forskare i Sverige får ERC Proof of Concept Grant

Det är nu klart vilka som får ERC Proof of Concept Grant i utlysningens sista ansökningsomgång 2023. Två forskare i Sverige finns bland bidragsmottagarna. Dessutom har två forskare från reservlistan från förra omgången beviljats medel.

ERC Proof of Concept utlyses av Europeiska forskningsrådet (ERC) och ger forskare som redan har fått medel från ERC möjlighet att vidareutveckla sina forskningsresultat. Bidragsbeloppet är 150 000 euro.

ERC PoC-2023 har totalt tre deadlines. Nu har resultaten från den tredje omgången kommit. Totalt blir det 102 forskare från 17 olika länder som får bidrag. Av dessa har två en svensk värdinstitution.

Beviljade forskningsprojekt i omgång 3

Göteborgs universitet

Johan Åkerman med projektet LoRaSpin, Long-range and high-data-rate wireless communication using chirp spread spectrum modulated spintronic oscillators.

Kungliga Tekniska högskolan

Ilaria Testa med projektet: DiffusOMICS; A new technology to probe molecular interaction in cells at high throughput

Beviljade projekt från reservlistan i omgång 2

Dessutom har två forskare från reservlistan från förra omgången av utlysningen, ERC-2023-PoC DL2, beviljats medel.

Karolinska institutet

Per-Olof Berggren med projektet, SILORGS, Sensor islet organoids (SILORGS) for in vivo identification of anti-diabetic drugs

Stockholms universitet

Tanja Slotte med projektet AdaptiveTarget, Accessing haplotype variation at complex loci with optimized targeting and adaptive sampling

På ERC:s webbplats finns mer statistik och en lista med alla bidragsmottagare Länk till annan webbplats.

Nästa deadline för ERC Proof of Concept Grant är 14 Mars 2024 Länk till annan webbplats.

Publicerad den

Uppdaterad den

Pdf / Utskrift

Mer inom samma ämne

  1. Intervjuträning ERC Consolidator Grant

    Vetenskapsrådet bjuder in till intervjuträning för forskare som har gått vidare till steg två i ERC:s utlysning Consolidator grant (CoG). Administrativ personal vid svenska universitet som arbetar med forskningsstöd för ERC är också välkomna att delt...

  2. Ny utlysning inom initiativet MSCA4Ukraine

    Den 5 augusti öppnar en ny utlysning inom gästforskarprogrammet MSCA4Ukraine. Svenska lärosäten som är intresserade av att ta emot forskare från Ukraina kan ansöka om medel i utlysningen.

  3. Två forskare i Sverige får medel från EU:s nätverksprogram COST

    COST (European Cooperation in Science and Technology) finansierar 60 nätverksprojekt som ska främja samarbete mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och forskningsinstitut. Två av projekten som får medel koordineras av forskare vid svenska läro...