Årsredovisning 2017


Mer inom samma ämne

  1. Seminarium om forskningsöversikt inom humaniora och samhällsvetenskap

    Den 11 september arrangerar ämnesrådets för humaniora och samhällsvetenskap ett seminarium där ett första utkast till forskningsöversikt över området presenteras och diskuteras.

  2. ESOF 2018

    9-14 juli är det dags för den stora konferensen EuroScience Open Forum, ESOF, i Toulouse. Vetenskapsrådet deltar med en programpunkt 12 juli.

  3. Forskningsinfrastrukturdagen 2018

    Välkommen till Vetenskapsrådets dag om forskningsinfrastruktur, den 16 oktober i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som arbetar med forskning och stöd till forskning vid myndigheter, lärosäten eller privata aktörer och vill veta vad som är på gång ...

Länk till Twitter
Länk till sida med kontaktuppgifter
Länk till LinkedIn