Forskningsagenda för det nationella forskningsprogrammet om segregation

Forskning för att stärka människors livschanser

Målet med Vetenskapsrådets tioåriga nationella forskningsprogram om segregation är att bidra med kunskap som kan minska segregationen samt skapa jämlika uppväxt- och levnadsvillkor och goda livschanser för alla.

Forskningsprogrammet är en del av regeringens strategi och handlingsplan för att minska och motverka segregationen i Sverige.

Den strategiska forskningsagendan pekar ut tre huvudsakliga aktiviteter för programmet:

 • Initiera forskning om segregation.
 • Stärka forskningsområdets långsiktiga utveckling.
 • Främja tillgängliggörande och spridning av forskning och kunskap om segregation för att bidra till en kunskapsbaserad praktik.

I agendan ingår också en beskrivning av aktörer verksamma inom fältet i Sverige, hur forskningsfinansieringen inom området ser ut samt en beskrivning av forskningsområdets förutsättningar och behov.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet efter samråd med både forskare och praktiker inom området.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om segregation

Mer inom samma ämne

 1. Invigning av centret för människans förhistoria

  Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Centret för människans förhistoria (Center for the Human Past, CHP). Det är ett tvärvetenskapligt center för forskning om olika aspekter av människans ...

 2. Vetenskapsrådets excellenscenter

  Vetenskapsrådet finansierar 15 excellenscenter med start 2024. Centren som är under uppbyggnad ska driva nydanande forsknings- och utbildningsverksamhet kring ett centralt tema.

 3. Debattreplik: Pengar till forskning ska fördelas utifrån kvalitet

  Vi vill att regeringen ger Vetenskapsrådet i uppdrag att utreda om, och i så fall hur, delar av basanslaget kan öka forskningens kvalitet. Det skriver Vetenskapsrådets generaldirektör Katarina Bjelke i en replik på Jonas Franssons debattinlägg i tidn...