Strategisk forskningsagenda: Nationellt forskningsprogram om virus och pandemier

Målet med forskningsprogrammet om virus och pandemier är att bidra med ny kunskap om virussjukdomar. Mer kunskap behövs både om hur de sprids och om hur framtida pandemier kan motverkas.

Denna strategiska forskningsagenda är vägledande i arbetet framåt och pekar ut fem fokusområden för forskning inom programmet:

 • virus, virusorsakade sjukdomstillstånd och grundläggande sjukdomsmekanismer
 • mekanismer för uppkomst och spridning av zoonoser med pandemisk potential samt strategier för prevention och hantering av smittspridning
 • utveckling av antivirala läkemedel, vaccin och diagnostik
 • samhällsåtgärder som uppkommit med anledning av pandemi och dess effekter på människors livsvillkor och hälsa
 • organisation, styrning och samordning (infrastrukturer) av viktiga samhällsfunktioner vid en pandemi.

Forskningsagendan har tagits fram av Vetenskapsrådet med stöd av en programkommitté och fokusgrupper med experter från berörda forskningsområden. Experterna har identifierat kunskapsluckor inom varje fokusområde.

Läs mer om det nationella forskningsprogrammet om virus och pandemier

Mer inom samma ämne

 1. Ny utlysning – bidrag till forskningsmiljö inom 6G

  I augusti öppnar Vetenskapsrådet en utlysning av bidrag till forskningsmiljöer inom 6G. Utlysningen är en del av regeringens satsning på utveckling av nästa generations trådlösa system. Bidraget ska användas för att bygga upp starka forskningsmiljöer...

 2. Nominera forskare till Athenapriset 2024

  Athenapriset går till forskning och innovationer som kommit till genom samarbete mellan hälso- och sjukvården, akademin och näringslivet. Var med och påverka vem som får priset i år! Sista nomineringsdag är 26 maj.

 3. Invigning av Climes – svenskt centrum för extrema klimathändelser

  Den 26 april invigs ett av de excellenscentren som Vetenskapsrådets finansierar från och med i år: Svenskt centrum för extrema klimathändelser (CLIMES) – en plattform för forskning och utbildning för att främja forskningen om extrema klimathändelser ...