Statistik 2022

2022 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 298 ansökningar. Av dem beviljades 1 005 till en summa av drygt 4,5 miljarder kronor över de efterföljande åren.


Fri forskning

Den största delen av Vetenskapsrådets forskningsfinansiering går till fri forskning, det vill säga bidrag som inte är avgränsade till en tematisk inriktning.

Ett av Vetenskapsrådets mål för att uppnå jämställdhet inom vårt verksamhetsområde är att ha samma beviljandegrad och samma genomsnittliga storlek på bidragsbeloppen till kvinnor och män.

Observera att bidrag till infrastruktur inte redovisas på denna sida.

Beviljandegrader och bidragsbelopp per ämnesområde

Ämnesområde

Antal ansökningar

Beviljade

Beviljande-grad

Totalt beviljat belopp

Humaniora och samhällsvetenskap

1374

173

13 %

944 727 711

Klinisk behandlingsforskning

85

18

21 %

195 193 901

Konstnärlig forskning

77

12

16 %

75 716 000

Medicin och hälsa

1426

334

23 %

1 541 879 560

Naturvetenskap och teknikvetenskap

1814

365

20 %

1 384 170 000

Utbildningsvetenskap

281

43

15 %

191 242 288

Utvecklingsforskning

241

60

25 %

209 981 761

Totalt

5298

1005

19 %

4 542 911 221


Beviljandegrader och medelbidrag för alla sökande

Kön

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinna

2132

18 %

1 201 106

Man

3113

19 %

1 133 973

Totalt

5245

19 %

1 159 640

* Bidragsformerna Forskarskolor, Gästforskarprogram och Gästprofessor redovisas ej i statistiken (söks av organisationer).

Beviljandegrader och medelbidrag för unga forskare

Sökande

Antal ansökningar*

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Kvinnor

741

16 %

1 315 836

Män

955

15 %

1 165 980

Totalt

1696

16 %

1 233 083

* Projektbidrag inom konstnärlig forskning är inte inräknade.

Beviljandegrader och medelbidrag per bidragsform

Karriärstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

44

14 %

1 850 000

Etableringsbidrag - unga forskare

663

16 %

1 136 541

Internationell postdok

289

25 %

1 073 962

Totalsumma

996

18 %

1 134 792


Miljö- och samverkansstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Bidrag till forskningsmiljö - rambidrag

145

14 %

3 277 580

Exploratory workshop

9

67 %

151 184

Forskarskolor

38

50 %

4 370 320

Gästforskare

1

100 %

1 925 758

Gästprofessurer

14

29 %

2 312 074

Nätverksbidrag

45

51 %

408 022

Totalt

252

29 %

2 944 955


Projektstöd, beviljandegrad och medelbidrag

Bidragsform

Antal ansökningar

Beviljandegrad

Medelbidrag per år

Projektbidrag

3333

20 %

1 065 478

Projektbidrag med inriktning

434

13 %

1 314 462

Proof of Concept

17

59 %

1 051 854

Totalsumma

3784

19 %

1 081 630

Beviljade bidrag och bidragsbelopp per medelsförvaltare

Medelsförvaltare

Antal beviljade bidrag

Totalt beviljat belopp

Karolinska Institutet

159

712 722 006

Uppsala universitet

145

691 370 821

Lunds universitet

137

593 849 783

Stockholms universitet

107

469 524 822

Göteborgs universitet

97

489 787 812

Övriga lärosäten

83

401 229 083

Kungliga Tekniska högskolan

68

255 820 333

Linköpings universitet

60

264 886 217

Umeå universitet

54

218 306 542

Chalmers tekniska högskola

35

130 578 500

Sveriges lantbruksuniversitet

32

123 772 000

Ej svenskt lärosäte

28

191 063 302

Totalt

1 005

4 542 911 221


Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Forskares tid för forskning – utveckling i Sverige 2013–2019 samt en internationell jämförelse

    Forskningstid är en central förutsättning för att kunna bedriva forskningsverksamhet av hög kvalitet. Men forskare behöver lägga arbetstid även på andra uppgifter, till exempel administration, ansökningar av forskningsmedel och undervisning. Denna r...

  2. Statistik 2021

    2021 beredde Vetenskapsrådet totalt 5 838 ansökningar. Av dem beviljades 1 020 till en summa av drygt 5 miljarder kronor över de efterföljande åren.

  3. Hur mår Forskningssverige?

    Hur mycket pengar går till forskning och utveckling i Sverige? Och hur stort genomslag får forskningen? Det är några av de frågor som Forskningsbarometern ger svar på – vår sammanställning av statistik om svensk forskning i internationell jämförelse....