Oredlighet i forskningen

Forskare måste alltid vara hederliga med sina resultat. En forskare får aldrig förvränga, förfalska, vilseleda eller plagiera.

Forskningsfusk – så kallad oredlighet i forskningen – kan leda till att människor och djur utsätts för risker. Det i sin tur kan göra att förtroendet för forskare och forskning skadas.

Alla forskningsresultat måste därför redovisas öppet så att andra forskare kan kontrollera och upprepa forskningen. Först då kan forskningen betraktas som vetenskapligt godtagen.

Vetenskaplig oredlighet

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden (CEPN) hanterar ärenden som rör oredlighet i forskningen.

Till Centrala etikprövningsnämndens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-22