Referensgruppen för forskningskommunikation

Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Referensgruppen bidrar med kunskap och rådgivning i frågor om forskningskommunikation kopplat till Vetenskapsrådets uppdrag inom området.

Det kan till exempel gälla:

 • strategier och former för forskningskommunikation
 • omvärldsbevakning inom området
 • Vetenskapsrådets pågående utvecklingsprojekt
 • förslag till granskare av ansökningar om bidrag för forskningskommunikation.

Referensgruppens sammansättning

I referensgruppen ingår åtta ledamöter som är utsedda av Vetenskapsrådet efter nomineringar från lärosäten och organisationer verksamma inom forskningskommunikation.

Gruppens ledamöter har erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning från både lärosäten och andra samhällssektorer. I gruppen finns också kompetens inom forskningsfältet forskningskommunikation, praktisk kommunikation om forskning samt samarbete mellan forskare och kommunikatörer.

Chefen för Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning är referensgruppens ordförande.

Mandatperioden är tre år och ledamöterna träffas tre gånger per år.

Ledamöter​
Namn
Titel
Organisation
Mikael Jonsson (Ordförande)

Chef för kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

Gustav Bohlin

Utredare och biträdande generalsekreterare, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik

Vetenskap & Allmänhet
Jenny BjörkmanSamverkansdirektör, fil. dr i historiaRiksbankens jubileumsfond

Christina Dahlgren

Director Artium/Kulturchef

Linnéuniversitetet

Anna JonssonDocent i företagsekonomi, forskare SIR vid Handelshögskolan i StockholmLunds universitet

Lisa Kirsebom

Vetenskapsjournalist


Gustav KällstrandProgramredaktör, fil. dr i kulturhistoriaNobelprismuséet

Andreas Nord

Docent i biologi, ledamot i Sveriges unga akademiLunds universitet

Anna-Karin Thorstensson

Kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten

Linköpings universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Lena Hed

lena.hed@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Ny referensgrupp för frågor om forskningskommunikation

  Vetenskapsrådet har tillsatt en referensgrupp som ska bidra med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation.

 2. Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration

  Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration. Totalt beviljar vi närmare 4,8 miljoner kronor för åren 2022–2024.

 3. Kommunernas roll för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden

  Vad säger forskningen om effekten av olika arbetsmarknadsinsatser? Och vilken roll har kommunerna för att underlätta gruppens etablering på arbetsmarknaden? Välkommen till det fjärde seminariet i Delmis och Vetenskapsrådets gemensamma seminarieserie ...