Referensgruppen för forskningskommunikation

Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Referensgruppen bidrar med kunskap och rådgivning i frågor om forskningskommunikation kopplat till Vetenskapsrådets uppdrag inom området.

Det kan till exempel gälla:

 • strategier och former för forskningskommunikation
 • omvärldsbevakning inom området
 • Vetenskapsrådets pågående utvecklingsprojekt
 • förslag till granskare av ansökningar om bidrag för forskningskommunikation.

Referensgruppens sammansättning

I referensgruppen ingår åtta ledamöter som är utsedda av Vetenskapsrådet efter nomineringar från lärosäten och organisationer verksamma inom forskningskommunikation.

Gruppens ledamöter har erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning från både lärosäten och andra samhällssektorer. I gruppen finns också kompetens inom forskningsfältet forskningskommunikation, praktisk kommunikation om forskning samt samarbete mellan forskare och kommunikatörer.

Chefen för Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning är referensgruppens ordförande.

Mandatperioden är tre år och ledamöterna träffas tre gånger per år.

Ledamöter​
Namn
Titel
Organisation
Mikael Jonsson (Ordförande)

Chef för kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

Sara Arvidson

KommunikationschefMälardalens universitet

Gustav Bohlin

Utredare och biträdande generalsekreterare, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik

Vetenskap & Allmänhet
Jenny BjörkmanSamverkansdirektör, fil. dr i historiaRiksbankens jubileumsfond
Anna JonssonDocent i företagsekonomi, forskare SIR vid Handelshögskolan i StockholmLunds universitet

Lisa Kirsebom

Vetenskapsjournalist


Gustav KällstrandProgramredaktör, fil. dr i kulturhistoriaNobelprismuséet

Andreas Nord

Docent i biologi, ledamot i Sveriges unga akademiLunds universitet

Anna-Karin Thorstensson

Kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten

Linköpings universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Lena Hed

lena.hed@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Vetenskapsrådet i Almedalen 2024

  Årets Almedalsvecka på Gotland pågår mellan 25 juni–28 juni. Vetenskapsrådet arrangerar ett eget seminarium om forskningskommunikation och ett forskningspolitiskt seminarium tillsammans med de andra statliga forskningsråden. Representanter från Veten...

 2. Stärk kommunikationen om forskning

  Vetenskapsrådet ställer sig bakom fyra nya rekommendationer för att främja forskningskommunikation. Rekommendationerna har utvecklats av Science Europe och är resultatet av en högnivåkonferens om forskningskommunikation som hölls i Bryssel i mars.

 3. Vetenskapsrådets kommunikationsbidrag

  Vetenskapsrådet utlyser ibland bidrag för kommunikationsaktiviteter som främjar dialog eller samverkan med grupper utanför akademin. Bidraget kan sökas av forskare som har ett pågående bidrag från oss.