Referensgruppen för forskningskommunikation

Vetenskapsrådets referensgrupp för forskningskommunikation bidrar med kunskap och rådgivning till myndigheten i frågor som rör forskningskommunikation. I gruppen sitter forskare och kommunikationsexperter med olika kompetenser.

Bidrar med kunskap och rådgivning

Referensgruppen bidrar med kunskap och rådgivning i frågor om forskningskommunikation kopplat till Vetenskapsrådets uppdrag inom området.

Det kan till exempel gälla:

 • strategier och former för forskningskommunikation
 • omvärldsbevakning inom området
 • Vetenskapsrådets pågående utvecklingsprojekt
 • förslag till granskare av ansökningar om bidrag för forskningskommunikation.

Referensgruppens sammansättning

I referensgruppen ingår åtta ledamöter som är utsedda av Vetenskapsrådet efter nomineringar från lärosäten och organisationer verksamma inom forskningskommunikation.

Gruppens ledamöter har erfarenhet av forskningskommunikation och kunskapsdelning från både lärosäten och andra samhällssektorer. I gruppen finns också kompetens inom forskningsfältet forskningskommunikation, praktisk kommunikation om forskning samt samarbete mellan forskare och kommunikatörer.

Chefen för Vetenskapsrådets kommunikationsavdelning är referensgruppens ordförande.

Mandatperioden är tre år och ledamöterna träffas tre gånger per år.

Ledamöter​
Namn
Titel
Organisation
Mikael Jonsson (Ordförande)

Chef för kommunikationsavdelningen

Vetenskapsrådet

Sara Arvidson

KommunikationschefMälardalens universitet

Gustav Bohlin

Utredare och biträdande generalsekreterare, fil. dr i naturvetenskapernas didaktik

Vetenskap & Allmänhet
Jenny BjörkmanSamverkansdirektör, fil. dr i historiaRiksbankens jubileumsfond
Anna JonssonDocent i företagsekonomi, forskare SIR vid Handelshögskolan i StockholmLunds universitet

Lisa Kirsebom

Vetenskapsjournalist


Gustav KällstrandProgramredaktör, fil. dr i kulturhistoriaNobelprismuséet

Andreas Nord

Docent i biologi, ledamot i Sveriges unga akademiLunds universitet

Anna-Karin Thorstensson

Kommunikatör och enhetschef, forskningskommunikations- och pressenheten

Linköpings universitet


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Kontakt

Lena Hed

lena.hed@vr.se

Mer inom samma ämne

 1. Offentliga samtal: Den klimatstressade stadens ansikte – urban form vid krisens front

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om framtidens städer. Delta på plats eller följ semin...

 2. Offentliga samtal: AI som samhällsomformare – press på juridik, politik och näringsliv

  I seminarieserien Offentliga samtal bjuder vi in två forskare som presenterar sina resultat kring ett aktuellt ämne, för att sedan möta praktiker i ett samtal inför en publik. Detta samtal handlar om AI och dess påverkan på samhället. Delta på plats ...

 3. ASMR – ljuden som får hjärnan att jubla

  Varför får en del behagliga kittlingar eller rysningar – det som ibland kallas ”hjärnorgasm” – av videoklipp med viskande röster och prasslande ljud? Hur kan ASMR-viskningar användas för att förbättra syntetiska röster och göra robotar mer vänliga? M...