Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

KBF-3: klinisk behandlingsforskning KBFPLAN-3: planeringsbidrag

Anestesi och intensivvård / Fysioterapi / Infektion / Inflammation / Lungmedicin och allergi / Obstetrik och gynekologi / Odontologi / Ortopedi / Pediatrik / Reumatologi

Ledamöter i beredningsgrupperna för utlysningarna om bidrag till forskningsmiljö och bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning 2021.

2021

Member

Organisation

Country

Anna Sarkadi, chair

Uppsala University

Sweden

Sita Bierma-Zeinstra

Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam

Netherlands

Øjvind Lindegaard

University of Copenhagen

Denmark

Sten Rasmussen

Aalborg University Hospital

Denmark

Torstein Baade Rø

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norway

Charlotte Suppli Ulrik

University of Copenhagen

Denmark

Jaana Vuopio

University of Helsinki

Finland

Nicola Walsh

University of the West of EnglandUK

Philippe Wagner (only Grant for clinical studies within therapy research - full application)

Uppsala University

Sweden

Gunilla Göran (only Grant for clinical studies within therapy research - full application)

The Swedish Rheumatism Association

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL