Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

KBF-3: klinisk behandlingsforskning KBFPLAN-3: planeringsbidrag

Anestesi och intensivvård / Fysioterapi / Infektion / Inflammation / Lungmedicin och allergi / Obstetrik och gynekologi / Odontologi / Ortopedi / Pediatrik / Reumatologi

2024

Member

Organisation

Country

Bertil Lindahl, chair

Uppsala University

Sweden

Torstein Baade Rø

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norway

Mette Damkjær Bartels

University of Copenhagen

Denmark

Johanna Hästbacka

University of Helsinki

Finland

Eleanor Mitchell

University of Nottingham

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Marta Ferrer Puga

Clínica Universidad de Navarra

Spain

Silje Watterdal Syversen

Dikonhjemmet sykehus

Norway

Nicola Walsh

University of the West of England

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Statistician (Appraisal on statistics)

Philippe Wagner

Uppsala University

Sweden

Patient-representative (Appraisal on patient value and benefit for the society)

Gunilla Göran

Rheumatic Association

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL