Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

KBF-3: klinisk behandlingsforskning KBFPLAN-3: planeringsbidrag

Anestesi och intensivvård / Fysioterapi / Infektion / Inflammation / Lungmedicin och allergi / Obstetrik och gynekologi / Odontologi / Ortopedi / Pediatrik / Reumatologi

Ledamöter i beredningsgrupperna för utlysningarna om bidrag till forskningsmiljö och bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning 2021.

2022

Member

Organisation

Country

Anna Sarkadi, chair

Uppsala University

Sweden

Merete Bakke

University of Copenhagen

Denmark

Sita Bierma-Zeinstra

Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam

Netherlands

Michael R. Krogsgaard

University of Copenhagen

Denmark

Øjvind Lindegaard

University of Copenhagen

Denmark

Klaus Olkkola

University of Helsinki

Finland

Marta Ferrer Puga

Clínica Universidad de Navarra

Spain

Sten Rasmussen

Aalborg University Hospital

Denmark

Torstein Baade Rø

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norway

Jaana Vuopio

University of Helsinki

Finland

Nicola Walsh

University of the West of EnglandUK

Philippe Wagner (Advisor on Statistics)*

Uppsala University

Sweden

Gunilla Göran (Patient-representative)*

The Swedish Rheumatism Association

Sweden

* Only Grant for clinical studies within therapy research.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL