Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

Beredningsgrupp

Klinisk behandlingsforskning

KBF-3: klinisk behandlingsforskning KBFPLAN-3: planeringsbidrag

Anestesi och intensivvård / Fysioterapi / Infektion / Inflammation / Lungmedicin och allergi / Obstetrik och gynekologi / Odontologi / Ortopedi / Pediatrik / Reumatologi

Ledamöter i beredningsgrupperna för utlysningarna om bidrag till forskningsmiljö och bidrag för planering av klinisk behandlingsforskning 2021.

2023

Member

Organisation

Country

Anna Sarkadi, chair

Uppsala University

Sweden

Torstein Baade Rø

Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Norway

Michael R. Krogsgaard

University of Copenhagen

Denmark

Marta Ferrer Puga

Clínica Universidad de Navarra

Spain

Leiv Arne Rosseland

University of Oslo

Norway

Kate Walker

University of Nottingham

UK

Nicola Walsh

University of the West of EnglandUK

Silje Watterdal Syversen

Dikonhjemmet sykehus

Norway

Philippe Wagner (Statistican, Appraisal on statistics)*

Uppsala University

Sweden

Gunilla Göran (Patient-representative, Appraisal on patient value and benefit for the society)*

The Swedish Rheumatism Association

Sweden

* Only Grant for clinical studies within therapy research.

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen