Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-3R: Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök

2021

Member

Organisation

Country

Maria Tenje, chair

Uppsala University

Sweden

Klas Abelson

Copenhagen University

Denmark

Cristina Carvalho

University of Lisabon

Portugal

Gunnar Cedersund

Linköping University

Sweden

Mark Chambers

University of Surrey

UK

Marcel Gyger

EPFL

Switzerland

Anna Herland

Royal institute of technology

Sweden

Ola Spjuth

Uppsala University

Sweden


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL