Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-3R: Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök

2024

Member

Organisation

Country

Klas Abelson, Chair

University of Copenhagen

Denmark

Gunnar Cedersund

Linköping University

Sweden

Kristian Dreij

Karolinska Institutet

Sweden

Mattias Goksör

University of Gothenburg

Sweden

Malin Lindstedt

Lund University

Sweden

Barbara Rothen-Rutishauser

University of Fribourg

Switzerland

Katja Schenke-Layland

University of Tübingen

Germany

Lynne Sneddon

University of Gothenburg

Sweden

Patricia Turner

University of Guelph

Cananda


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Uppdatering efterhand

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL