Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-3R: Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök

2023

Member

Organisation

Country

Klas Abelson, chair

Copenhagen University

Denmark

Ofra Benny

Hebrew University of Jerusalem

Israel

Mattias Goksör

University of Gothenburg

Sweden

Marcel GygerEPFLSwitzerland

Camilla Hartmann Friis Hansen

Copenhagen University

Denmark

Barbara Rothen-Rutishauser

University of Fribourg

Switzerland

Joëlle Rüegg

Uppsala University

Sweden

Lynne Sneddon

University of Gothenburg

Sweden

Carlos Oscar Sorzano Sánchez

Centro Nacional Biotecnologí

Spain


Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL

Till toppen