Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

Beredningsgrupp

Medicin och hälsa

MH-3R: Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök

2022

Member

Organisation

Country

Maria Tenje, chair

Uppsala University

Sweden

Mark Chambers, vice chair

University of Surrey

UK

Klas Abelson

Copenhagen University

Denmark


Ofra Benny

Hebrew University of Jerusalem

Israel

Marcel GygerEPFLSwitzerland

Lisbeth E. Knudsen

University of Copenhagen

Denmark

Barbara Rothen-Rutishauser

University of Fribourg

Switzerland

Joëlle Rüegg

Uppsala University

Sweden

Carlos Oscar Sorzano Sánchez

Centro Nacional Biotecnologí

Spain

Publicerad

Uppdaterad

Pdf / Utskrift

Beredningsgrupperna uppdateras med årets ledamöter efterhand som de tillsätts.

RELATERAT INNEHÅLL