Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Humaniora och samhällsvetenskap 2020PDF (pdf, 1.2 MB)

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Rasism och diskriminering 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1023.3 kB)

Forskning om jämlika villkor 2018PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap och inom migration och integration 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)


Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 677 kB)

Klinisk behandlingsforskning – fullständiga ansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Klinisk behandlingsforskning – projektbidrag 2019 (på engelska)PDF (pdf, 592.1 kB)


Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning 2019 (uppdaterad version)PDF (pdf, 1 MB)


Medicin och hälsa

Medicin och hälsa 2019 (på engelska)PDF (pdf, 648 kB)

Medicin och hälsa 2019 - instruktioner och riktlinjer (på engelska)PDF (pdf, 440.5 kB)

Medicin och hälsa 2019 - forskningstid för kliniker (på engelska)PDF (pdf, 511.1 kB)


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 759.7 kB)

Forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 730.6 kB)

Tage Erlanders gästprofessur 2019 (på engelska)PDF (pdf, 204.6 kB)


Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap – forskarskolor och nätverk 2019PDF (pdf, 569.8 kB)

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2019PDF (pdf, 650.6 kB)


Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2019 (på engelska)PDF (pdf, 549.3 kB)

Utvecklingsforskning externa 2019 (på engelska)PDF (pdf, 334.4 kB)


Ämnesövergripande

Internationell postdok våren 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.1 MB)

Rådsprofessorprogrammet 2019 (på engelska)PDF (pdf, 537.8 kB)

Migration och integration 2019 (på engelska)PDF (pdf, 937.8 kB)

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 2019 (in English)PDF (pdf, 513.4 kB)

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2018PDF (pdf, 1 MB)

Konferensbidrag hösten 2018 (på engelska)PDF (pdf, 349.4 kB)

Publicerad den 07 maj 2018

Uppdaterad den 18 februari 2020

Mer inom samma ämne

  1. Ny indelning av beredningsgrupper inom medicin och hälsa

    Indelning av beredningsgrupperna för medicin och hälsa ändras från om med 2020. Syftet är att göra det lättare för forskare att hitta rätt beredningsgrupp för sin ansökan.

  2. Så undviker vi jäv

    När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv må...

  3. Kriterier och betygsskalor

    Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.