Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Humaniora och samhällsvetenskap 2020PDF (pdf, 1.1 MB)

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Tidskriftsbidrag 2020PDF (pdf, 382.6 kB)

Rasism och diskriminering 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1023.3 kB)

Forskning om jämlika villkor 2018PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap och inom migration och integration 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)


Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 677 kB)

Klinisk behandlingsforskning – fullständiga ansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Klinisk behandlingsforskning – projektbidrag 2019 (på engelska)PDF (pdf, 592.1 kB)


Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning 2020PDF (pdf, 654.2 kB)


Medicin och hälsa

Medicin och hälsa 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.5 MB)

Medicin och hälsa 2020 - Etableringsbidrag (på engelska)PDF (pdf, 1.1 MB)


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 730.6 kB)

Tage Erlanders gästprofessur 2019 (på engelska)PDF (pdf, 204.6 kB)


Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap – Forskarskolor för lärarutbildare, Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021PDF (pdf, 866.3 kB)

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2020PDF (pdf, 590.9 kB)

Utbildningsvetenskap Nätverksbidrag och exploratory workshop 2020PDF (pdf, 899.6 kB)


Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2020 (på engelska)PDF (pdf, 622.7 kB)

Utvecklingsforskning, Instructions for external reviewers 2020 (på engelska)PDF (pdf, 360.7 kB)


Ämnesövergripande

Instruktioner till granskare och prioriteringspanel: Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19 2020PDF (pdf, 157.9 kB)

Internationell postdok hösten 2020PDF (pdf, 547.7 kB)

Konsolideringsbidrag 2020PDF (pdf, 794 kB)

Rådsprofessorprogrammet 2019 (på engelska)PDF (pdf, 537.8 kB)

Migration och integration 2019 (på engelska)PDF (pdf, 937.8 kB)

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 2019 (in English)PDF (pdf, 513.4 kB)

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2018PDF (pdf, 1 MB)

Konferensbidrag hösten 2018 (på engelska)PDF (pdf, 349.4 kB)

Publicerad 07 maj 2018

Uppdaterad 11 januari 2021

Mer inom samma ämne

  1. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess?

    Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer har lett till högre kvalitet i bedömningsprocessen, konstaterar generaldirektör Sven Stafström. 2019 var det sjunde gången vi genomförde sådana observationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms.

  2. Ny indelning av beredningsgrupper inom medicin och hälsa

    Indelning av beredningsgrupperna för medicin och hälsa ändras från om med 2020. Syftet är att göra det lättare för forskare att hitta rätt beredningsgrupp för sin ansökan.

  3. Så undviker vi jäv

    När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv må...