Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Internationell postdok humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap 2021PDF (pdf, 1 MB)

Humaniora och samhällsvetenskap 2021PDF (pdf, 485.1 kB)

Projektbidrag för forskning om det civila samhället 2021 (på engelska)PDF (pdf, 653.5 kB)

Omfördelningspanel humanior och samhällsvetenskap (på engelska)PDF (pdf, 660.3 kB)

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Tidskriftsbidrag 2020PDF (pdf, 382.6 kB)

Rasism och diskriminering 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1023.3 kB)

Forskning om jämlika villkor 2018PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap och inom migration och integration 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhetPDF (pdf, 560 kB)

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2021 (på engelska)PDF (pdf, 631.8 kB)


Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning 2021PDF (pdf, 709.9 kB)


Medicin och hälsa

Internationell postdok medicin och hälsa 2021PDF (pdf, 1 MB)

Medicin och hälsa 2021 (på engelska)PDF (pdf, 2.7 MB)

Rådsprofessorsprogrammet medicin och hälsa 2021 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Projektbidrag inom psykiatriforskning 2021 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Medicin och hälsa 2020 - Etableringsbidrag (på engelska)PDF (pdf, 1.1 MB)


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok naturvetenskap och teknikvetenskap 2021PDF (pdf, 1 MB)

Rådsprofessorsprogrammet naturvetenskap och teknikvetenskap 2021 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 730.6 kB)

Tage Erlanders gästprofessur 2019 (på engelska)PDF (pdf, 204.6 kB)

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhetPDF (pdf, 560 kB)


Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2021PDF (pdf, 612.6 kB)

Utbildningsvetenskap exploratory workshop 2021PDF (pdf, 528.5 kB)

Utbildningsvetenskap Nätverksbidrag och etableringsbidrag 2021PDF (pdf, 553.5 kB)

Utbildningsvetenskap – Forskarskolor för lärarutbildare, Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021PDF (pdf, 866.3 kB)


Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2021 (på engelska)PDF (pdf, 588.9 kB)

Forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021 (på engelska)PDF (pdf, 532.7 kB)

Utvecklingsforskning, Instructions for external reviewers 2020 (på engelska)PDF (pdf, 360.7 kB)


Ämnesövergripande

Projektbidrag för forskning om postcovid (på engelska)PDF (pdf, 1.4 MB)

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2021 (på engelska)PDF (pdf, 558.1 kB)

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin 2021 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Instruktioner till granskare och prioriteringspanel: Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19 2020PDF (pdf, 157.9 kB)

Internationell postdok hösten 2020PDF (pdf, 547.7 kB)

Konsolideringsbidrag 2020PDF (pdf, 794 kB)

Migration och integration 2019 (på engelska)PDF (pdf, 937.8 kB)

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 2019 (in English)PDF (pdf, 513.4 kB)

Publicerad 07 maj 2018

Uppdaterad 12 augusti 2021

Mer inom samma ämne

  1. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess?

    Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer har lett till högre kvalitet i bedömningsprocessen, konstaterar generaldirektör Sven Stafström. 2019 var det sjunde gången vi genomförde sådana observationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms.

  2. Ny indelning av beredningsgrupper inom medicin och hälsa

    Indelning av beredningsgrupperna för medicin och hälsa ändras från om med 2020. Syftet är att göra det lättare för forskare att hitta rätt beredningsgrupp för sin ansökan.

  3. Så undviker vi jäv

    När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv må...