Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Kerstin Hesselgren och Olof Palme gästprofessur samt Gästforskarbidrag forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2024 Pdf, 261 kB.

Projektbidrag 2024 Pdf, 339.8 kB.

Bidrag till forskningsmiljö 2024 (på engelska) Pdf, 331.1 kB.

Projektbidrag för forskning om det civila samhället 2024 (på engelska) Pdf, 330.7 kB.

Internationell postdok humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap 2024 (på engelska) Pdf, 344.5 kB.

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning 2024 (på engelska) Pdf, 401.3 kB.

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning 2023 (på engelska) Pdf, 337.6 kB.

Konstnärlig forskning

Projektbidrag, internationell postdok och bidrag till forskningsmiljö 2024 Pdf, 390.8 kB.

Exploratory workshops samt bidrag till forskares kommunikation 2023 Pdf, 361.5 kB.

Medicin och hälsa

Projektbidrag, etableringsbidrag, konsolideringsbidrag och bidrag till forskningstid 2024 (på engelska) Pdf, 747.3 kB.

Etablering- och konsolideringsbidrag – bedömning steg två 2024 (på engelska) Pdf, 309.5 kB.

Internationell postdok medicin och hälsa 2024 (på engelska) Pdf, 344.2 kB.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Tage Erlanders gästprofessur 2024 (på engelska) Pdf, 183.5 kB.

Rådsprofessor och konsolideringsbidrag 2024 (på engelska) Pdf, 371.9 kB.

Projekbidrag och etableringsbidrag 2023 (på engelska) Pdf, 369.1 kB.

Internationell postdok naturvetenskap och teknikvetenskap 2024 (på engelska) Pdf, 347.3 kB.

Utbildningsvetenskap

Projektbidrag 2024 (på engelska) Pdf, 350.1 kB.

Exploratory workshops och nätverksbidrag 2024 (på engelska) Pdf, 350.7 kB.

Ämnesövergripande

Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2024 (på engelska) Pdf, 276 kB.

Proof of concept och Forskarskolor inom infektionsområdet (på engelska) Pdf, 363.3 kB.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Debattreplik: Den gemensamma diskussionen är minst lika viktig som betygen

    Vår betygsskala är en av flera viktiga delar i processen för bedömning av ansökningar. Men minst lika viktig är diskussionen och bedömningen på beredningsgruppsmötet. Det skriver huvudsekreterare Mattias Marklund och avdelningschef Lucas Pettersson v...

  2. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

  3. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...