Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Internationell postdok humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap 2022 Pdf, 441.1 kB.

Projektbidrag humaniora och samhällsvetenskap 2022 Pdf, 282.5 kB.

Kerstin Hesselgren och Olof Palme gästprofessur 2022 Pdf, 406.1 kB.

Forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 326.8 kB.

Forskarskolor inom humaniora, humaniora och samhällsvetenskap samt migration och integration 2022 (på engellska) Pdf, 270 kB.

Omfördelningspanel humanior och samhällsvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 202.3 kB.

Projektbidrag för forskning om det civila samhället 2021 (på engelska) Pdf, 653.5 kB.

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhet 2021 Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster.

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 (på engelska) Pdf, 1.2 MB.

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2022 (på engelska) Pdf, 412.7 kB.

Klinisk behandlingsforskning – fullständig ansökan 2022 (på engelska) Pdf, 328.5 kB.

Klinisk behandlingsforskning – bidrag för planering 2022 (på engelska) Pdf, 341.7 kB.

Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning 2022 Pdf, 422.2 kB.

Medicin och hälsa

Internationell postdok medicin och hälsa 2022 (på engelska) Pdf, 548.3 kB.

Medicin och hälsa 2022 (på engelska) Pdf, 540.5 kB.

Etableringsbidrag och konsolideringsbidrag 2022 (på engelska) Pdf, 338.3 kB.

Proof of concept 2022 (på engelska) Pdf, 292.7 kB.

Rådsprofessorsprogrammet medicin och hälsa 2021 (på engelska) Pdf, 1.2 MB.

Projektbidrag inom psykiatriforskning 2021 (på engelska) Pdf, 1.3 MB.

Forskningskompetens inom primärvården 2021 (på engelska) Pdf, 550.3 kB.

Forskarskolor inom medicin och hälsa 2022 (på engelska) Pdf, 346.5 kB.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 509.2 kB.

Internationell postdok naturvetenskap och teknikvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 543 kB.

Rådsprofessorsprogrammet naturvetenskap och teknikvetenskap 2021 (på engelska) Pdf, 1.2 MB.

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhet 2021 Pdf, 560 kB.

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2022 Pdf, 337.9 kB.

Utbildningsvetenskap – exploratory workshops och nätverksbidrag 2022 Pdf, 354.2 kB.

Utbildningsvetenskap gästforskar- och kondolideringsbidrag 2022 Pdf, 350.7 kB.

Utbildningsvetenskap – Forskarskolor för lärarutbildare, Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021 Pdf, 866.3 kB.

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2022 (på engelska) Pdf, 588.4 kB.

Forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021 (på engelska) Pdf, 532.7 kB.

Ämnesövergripande

Grant for centre of excellence 2022 Pdf, 366 kB.

Bidrag till forskares kommunikation inom migration och integration 2022 Pdf, 253.8 kB.

Projektbidrag för forskning om brottslighet 2022 (på engelska) Pdf, 323.1 kB.

Projektbidrag för forskning om segregation 2022 (på engelska) Pdf, 284.2 kB.

Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser 2022 (på engelska) Pdf, 286.1 kB.

Projektbidrag för forskning om pandemier och deras effekter på samhälle och folkhälsa 2022 (på engelska) Pdf, 316.1 kB.

Projektbidrag för forskning om postcovid 2021 (på engelska) Pdf, 1.4 MB.

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2021 (på engelska) Pdf, 558.1 kB.

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin 2021 (på engelska) Pdf, 1.3 MB.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Vetenskapsrådet deltar i internationellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

    Vetenskapsrådet välkomnar arbetet att på internationell nivå utveckla gemensamma riktlinjer och principer för att bedöma forskning. Vi undertecknar den överenskommelse som tagits fram av European University Association (EUA) och Science Europe, och s...

  2. Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom MH 2023

    Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa välkomnar nu förslag på ledamöter till beredningsgrupperna 2023. Läs instruktionerna och skicka gärna in ditt förslag så snart som möjligt, dock senast 30 november 2022.

  3. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess?

    Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer har lett till högre kvalitet i bedömningsprocessen, konstaterar generaldirektör Sven Stafström. 2019 var det sjunde gången vi genomförde sådana observationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms.