Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Internationell postdok humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap 2022 Pdf, 441.1 kB. (Pdf, 441.1 kB)

Projektbidrag humaniora och samhällsvetenskap 2022 Pdf, 282.5 kB. (Pdf, 282.5 kB)

Kerstin Hesselgren och Olof Palme gästprofessur 2022 Pdf, 406.1 kB. (Pdf, 406.1 kB)

Forskningsmiljö inom humaniora och samhällsvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 326.8 kB. (Pdf, 326.8 kB)

Omfördelningspanel humanior och samhällsvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 202.3 kB. (Pdf, 202.3 kB)

Projektbidrag för forskning om det civila samhället 2021 (på engelska) Pdf, 653.5 kB. (Pdf, 653.5 kB)

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhet 2021 Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 560 kB)

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2020 (på engelska) Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Tidskriftsbidrag 2020 Pdf, 382.6 kB. (Pdf, 382.6 kB)

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2022 (på engelska) Pdf, 412.7 kB. (Pdf, 412.7 kB)

Klinisk behandlingsforskning – fullständig ansökan 2021 (på engelska) Pdf, 701.8 kB. (Pdf, 701.8 kB)

Klinisk behandlingsforskning – bidrag för planering 2021 (på engelska) Pdf, 589.6 kB. (Pdf, 589.6 kB)

Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning 2022 Pdf, 422.2 kB. (Pdf, 422.2 kB)

Medicin och hälsa

Internationell postdok medicin och hälsa 2022 (på engelska) Pdf, 548.3 kB. (Pdf, 548.3 kB)

Medicin och hälsa 2022 (på engelska) Pdf, 540.5 kB. (Pdf, 540.5 kB)

Etableringsbidrag och konsolideringsbidrag 2022 (på engelska) Pdf, 338.3 kB. (Pdf, 338.3 kB)

Rådsprofessorsprogrammet medicin och hälsa 2021 (på engelska) Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Projektbidrag inom psykiatriforskning 2021 (på engelska) Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Forskningskompetens inom primärvården 2021 (på engelska) Pdf, 550.3 kB. (Pdf, 550.3 kB)

Medicin och hälsa 2020 - Etableringsbidrag (på engelska) Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Internationell postdok naturvetenskap och teknikvetenskap 2022 (på engelska) Pdf, 543 kB. (Pdf, 543 kB)

Rådsprofessorsprogrammet naturvetenskap och teknikvetenskap 2021 (på engelska) Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2020 (på engelska) Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska) Pdf, 730.6 kB. (Pdf, 730.6 kB)

Tage Erlanders gästprofessur 2019 (på engelska) Pdf, 204.6 kB. (Pdf, 204.6 kB)

Forskning om samhällelig beredskap och säkerhet Pdf, 560 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 560 kB)

Utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2022 Pdf, 337.9 kB. (Pdf, 337.9 kB)

Utbildningsvetenskap – exploratory workshops och nätverksbidrag 2022 Pdf, 354.2 kB. (Pdf, 354.2 kB)

Utbildningsvetenskap gästforskar- och kondolideringsbidrag 2022 Pdf, 350.7 kB. (Pdf, 350.7 kB)

Utbildningsvetenskap – Forskarskolor för lärarutbildare, Forskarskolor inom utbildningsvetenskap 2021 Pdf, 866.3 kB. (Pdf, 866.3 kB)

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2022 (på engelska) Pdf, 588.4 kB. (Pdf, 588.4 kB)

Forskarskolor inom utvecklingsforskning 2021 (på engelska) Pdf, 532.7 kB. (Pdf, 532.7 kB)

Utvecklingsforskning, Instructions for external reviewers 2020 (på engelska) Pdf, 360.7 kB. (Pdf, 360.7 kB)

Ämnesövergripande

Projektbidrag för forskning om brottslighet 2022 (på engelska) Pdf, 323.1 kB. (Pdf, 323.1 kB)

Projektbidrag för forskning om segregation 2022 (på engelska) Pdf, 284.2 kB. (Pdf, 284.2 kB)

Projektbidrag för forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser 2022 (på engelska) Pdf, 286.1 kB. (Pdf, 286.1 kB)

Projektbidrag för forskning om postcovid (på engelska) Pdf, 1.4 MB. (Pdf, 1.4 MB)

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2021 (på engelska) Pdf, 558.1 kB. (Pdf, 558.1 kB)

Bidrag till forskningsmiljö för uppföljningsstudier av covid-19-vaccin 2021 (på engelska) Pdf, 1.3 MB. (Pdf, 1.3 MB)

Instruktioner till granskare och prioriteringspanel: Projektbidrag för forskning om coronavirus och covid-19 2020 Pdf, 157.9 kB. (Pdf, 157.9 kB)

Internationell postdok hösten 2020 Pdf, 547.7 kB. (Pdf, 547.7 kB)

Konsolideringsbidrag 2020 Pdf, 794 kB. (Pdf, 794 kB)

Migration och integration 2019 (på engelska) Pdf, 937.8 kB. (Pdf, 937.8 kB)

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 2019 (in English) Pdf, 513.4 kB. (Pdf, 513.4 kB)

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Har Vetenskapsrådet en jämställd bedömningsprocess?

    Vetenskapsrådets jämställdhetsobservationer har lett till högre kvalitet i bedömningsprocessen, konstaterar generaldirektör Sven Stafström. 2019 var det sjunde gången vi genomförde sådana observationer vid de möten där forskningsansökningar bedöms.

  2. Ny indelning av beredningsgrupper inom medicin och hälsa

    Indelning av beredningsgrupperna för medicin och hälsa ändras från om med 2020. Syftet är att göra det lättare för forskare att hitta rätt beredningsgrupp för sin ansökan.

  3. Så undviker vi jäv

    När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv må...