Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Humaniora och samhällsvetenskap

Projektbidrag humaniora och samhällsvetenskap 2023 Pdf, 336.1 kB.

Internationell postdok humaniora och samhällsvetenskap samt utbildningsvetenskap 2023 (på engelska) Pdf, 343.8 kB.

Kerstin Hesselgren och Olof Palme gästprofessur 2023 Pdf, 389.8 kB.

Gästforskarbidrag inom forskning om Förintelsen, Förintelsens offer och antisemitism 2023 Pdf, 235.7 kB.

Tidskriftsbidrag humaniora och samhällsvetenskap 2023 Pdf, 270.8 kB.

Projektbidrag för forskning om migration och integration 2023 (på engelska) Pdf, 314.3 kB.

Projektbidrag för forskning om rasism och diskriminering och om rasism och Förintelsen, förintelsens offer och antisemitism 2023 (på engelska) Pdf, 313.4 kB.

Projektbidrag för forskning om samhällelig beredskap och säkerhet 2023 (på engelska) Pdf, 306.5 kB.

Klinisk behandlingsforskning

Klinisk behandlingsforskning 2023 (på engelska) Pdf, 291.9 kB.

Bidrag för planering av kliniska studier inom behandlingsforskning 2023 (på engelska) Pdf, 337.6 kB.

Konstnärlig forskning

Projektbidrag och internationell postdok konstnärlig forskning 2023 Pdf, 291.4 kB.

Exploratory workshops samt bidrag till forskares kommunikation 2023 Pdf, 361.5 kB.

Medicin och hälsa

Internationell postdok medicin och hälsa 2023 (på engelska) Pdf, 348.7 kB.

Rådsprofessor medicin och hälsa 2023 (på engelska) Pdf, 303.7 kB.

Medicin och hälsa 2023 (på engelska) Pdf, 600.7 kB.

Etableringsbidrag och konsolideringsbidrag 2023 (på engelska) Pdf, 253.8 kB.

Bidrag för forskning inom primärvården 2023 (på engelska) Pdf, 338.1 kB.

Forskarskolor inom psykiatrisk forskning 2023 (på engelska) Pdf, 341.6 kB.

Naturvetenskap och teknikvetenskap

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2023 (på engelska) Pdf, 369.1 kB.

Internationell postdok naturvetenskap och teknikvetenskap 2023 (på engelska) Pdf, 338.4 kB.

Tage Erlanders gästprofessur 2023 (på engelska) Pdf, 185.1 kB.

Projektbidrag för forskning om cyber- och informationssäkerhet 2023 (på engelska) Pdf, 283.1 kB.


Utbildningsvetenskap

Projektbidrag Utbildningsvetenskap 2023 (på engelska) Pdf, 323 kB.

Utbildningsvetenskap – etableringsbidrag och gästforskarbidrag 2023 (på engelska) Pdf, 329.2 kB.

Utbildningsvetenskap – exploratory workshops och nätverksbidrag 2023 (på engelska) Pdf, 358.7 kB.

Utvecklingsforskning

Utvecklingsforskning 2023 (på engelska) Pdf, 421.5 kB.

Sustainability and resilience 2023 (på engelska) Pdf, 348.6 kB.

Ämnesövergripande

Bidrag till forskningsmiljö om brottslighet 2023 (på engelska) Pdf, 318.3 kB.

Bidrag till forskningsmiljö om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser 2023 (på engelska) Pdf, 245.8 kB.

Forskningsmiljö inom segregation 2023 (på engelska) Pdf, 552.2 kB.

Grant for centre of excellence 2022 Pdf, 361.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Publicerad

Uppdaterad

Mer inom samma ämne

  1. Jämställdhetsperspektiv i bedömningen av ansökningar

    Vetenskapsrådet jobbar aktivt med att säkerställa att bedömningen av ansökningar om forskningsmedel är jämställd. Nu har vi uppdaterat våra riktlinjer.

  2. Könsbias i forskningsfinansieringens bedömningsprocesser

    En studie av Vetenskapsrådets bedömning av ansökningar inom utbildningsvetenskap Vetenskapsrådet arbetar kontinuerligt med att integrera jämställdhetsaspekter i olika verksamheter och med att utveckla arbetet för ökad jämställdhet i samband med fors...

  3. Vetenskapsrådet deltar i internationellt samarbete för att utveckla bedömning av forskning

    Vetenskapsrådet välkomnar arbetet att på internationell nivå utveckla gemensamma riktlinjer och principer för att bedöma forskning. Vi undertecknar den överenskommelse som tagits fram av European University Association (EUA) och Science Europe, och s...