Beredningshandböcker

Varje år tar Vetenskapsrådet fram beredningshandböcker för de olika ämnesområdena. En berdningshandbok innehåller bland annat hanteringsordningar, riktlinjer och budgetar och används av granskarna i beredningsarbetet.

Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa 2018PDF (pdf, 1 MB)

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar 2018PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskningsmiljöer inom humaniora och samhällsvetenskap och inom migration och integration 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 730.6 kB)

Forskning om jämlika villkor 2018PDF (pdf, 1.3 MB)

Humaniora och samhällsvetenskap 2019PDF (pdf, 1.1 MB)

Internationell postdok hösten 2019PDF (pdf, 530.8 kB)

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 2019 (in English)PDF (pdf, 513.4 kB)

Klinisk behandlingsforskning – skissansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 677 kB)

Klinisk behandlingsforskning – fullständiga ansökningar 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1.2 MB)

Klinisk behandlingsforskning – projektbidrag 2019 (på engelska)PDF (pdf, 592.1 kB)

Konferensbidrag hösten 2018PDF (pdf, 349.4 kB)

Konstnärlig forskning 2019 (uppdaterad version)PDF (pdf, 1 MB)

Medicin och hälsa 2019 (på engelska)PDF (pdf, 648 kB)

Medicin och hälsa 2019 - instruktioner och riktlinjer (på engelska)PDF (pdf, 440.5 kB)

Medicin och hälsa 2019 - forskningstid för kliniker (på engelska)PDF (pdf, 511.1 kB)

Migration och integration 2019 (på engelska)PDF (pdf, 937.8 kB)

Naturvetenskap och teknikvetenskap 2019 (på engelska)PDF (pdf, 759.7 kB)

Rasism och diskriminering 2019 (på engelska)PDF (pdf, 1023.3 kB)

Rådsprofessorprogrammet 2019 (på engelska)PDF (pdf, 537.8 kB)

Tage Erlanders gästprofessur 2019 (på engelska)PDF (pdf, 204.6 kB)

Tvärvetenskapliga forskningsmiljöer 2018 (på engelska)PDF (pdf, 1.3 MB)

Utbildningsvetenskap – forskarskolor och nätverk 2019PDF (pdf, 569.8 kB)

Utbildningsvetenskap – projektbidrag 2019PDF (pdf, 650.6 kB)

Utvecklingsforskning 2019 (på engelska)PDF (pdf, 549.3 kB)

Utvecklingsforskning externa 2019 (på engelska)PDF (pdf, 334.4 kB)

Publicerad den 07 maj 2018

Uppdaterad den 24 oktober 2019

Mer inom samma ämne

  1. Ny indelning av beredningsgrupper inom medicin och hälsa

    Indelning av beredningsgrupperna för medicin och hälsa ändras från om med 2020. Syftet är att göra det lättare för forskare att hitta rätt beredningsgrupp för sin ansökan.

  2. Så undviker vi jäv

    När forskare granskar andra forskares ansökningar om forskningsbidrag enligt peer review finns det risk för jäv, det vill säga misstanke om partiskhet. Jävssituationer kan även uppstå i andra steg i hanteringen av ansökningar. För att motverka jäv må...

  3. Kriterier och betygsskalor

    Vetenskapsrådet sätter betyg på ansökningarna utifrån fyra olika kriterier och via två typer av betygsskalor. För vissa bidrag tillkommer fler kriterier.