Stängd utlysning

03 april - 15 maj 2019

Gästforskarprogram inom klimat och miljö 

Gästforskarprogrammet om klimat och miljö ger svenska lärosäten möjlighet att ta emot gästforskare från USA. Programmet är öppet för olika discipliner. Syftet med gästforskarprogrammet är att stärka svensk forskning på området genom samarbete med framstående amerikanska forskare, men också att bidra till den internationella klimat- och miljöforskningen. Gästforskarprogrammet är ett regeringsuppdrag och utlyses i samarbete med Formas och Energimyndigheten. Detta är en av två planerade utlysningar där nästa utlysning kommer att öppna år 2020 med bidragsperiod som löper 2021–2022.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Humaniora och samhällsvetenskap, Medicin och hälsa, Naturvetenskap och teknikvetenskap, Utbildningsvetenskap, Utvecklingsforskning 

Inriktning

Klimat och miljö

Söks av

Organisation. Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid

6–24 månader

Bidragsbelopp

För vistelser om 6 månader är bidragsbeloppet för gästforskaren max 1 000 000 kr. Utöver detta kan projektrelaterade kostnader om max 100 000 kr sökas.

För vistelser mellan 7 och 24 månader är bidragsbeloppet för gästforskaren max 2 000 000 kronor per år, och beloppet för projektrelaterade kostnader max 200 000 kr per år.

Utlysningen stänger
15 maj 2019 (kl. 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i början av november 2019

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2020

Att notera:

  • Läs och följ instruktioner: Förutom denna specifika utlysningstext behöver du också ta del av vår Ansökningsguide Öppnas i nytt fönster..
  • Den forskare som rekryteras ska vid ansökningstillfället vara etablerad i USA, det vill säga vara anställd, boende och bedriva sin forskning där.

Hela utlysningstexten