Stängd utlysning

12 december - 20 februari 2019

Projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP Rare diseases)

Detta bidrag syftar till att stödja internationella samarbeten inom European Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) Call for Proposals 2019 med titeln "Transnational research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases”. Sverige är via Vetenskapsrådet och Vinnova ett av de 14 länder som deltar i första utlysningen inom EJP RD där forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i internationell konkurrens premieras.

Stödform

Projektstöd

Område

Medicin och hälsa 

Inriktning

EJP RD: Sällsynta sjukdomar

Söks av

Enskild forskare som ingår som en av max två svenska projektledare i ett konsortium med partners från minst fyra deltagande länder. Endast forskare vid en av Vetenskapsrådet godkänd medelsförvaltare kan ansöka.

Bidragstid

3 år

Bidragsbelopp

Max totalt 4,5 miljoner kronor eller 6 miljoner kronor om konsortiet innehåller två svenska deltagare.

Utlysningen stänger
Skissansökan: För konsortieansökan till EJP RD: 15 feb 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 20 februari 2019 (kl 14.00)

Fullständig ansökan: För konsortieansökan till EJP RD: 11 juni 2019 (kl. 17.00)
För den svenska projektledarens ansökan i Prisma: 18 juni 2019 (kl 14.00)

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i november 2019

Bidragsperioden startar

Januari 2019

Hela utlysningstexten

Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag inom EJP RD 2019 görs i ett tvåstegsförfarande där ansökan först lämnas in i en förenklad version som här benämns skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Både skissansökan och den fullständiga ansökan genomgår sakkunniggranskning och rankas i konkurrens med övriga ansökningar.

Ansökan till EJP RD 2019 konsortieutlysning görs av forskningskonsortiets internationella koordinator.

Som projektledare som företräder en svensk partner i forskningskonsortiet ska du, parallellt med att den internationella koordinatorn lämnar in konsortieansökan, lämna in motsvarande ansökningar (skissansökan respektive fullständig ansökan) i Vetenskapsrådets ansökningssystem Prisma. Mer information om hur du praktiskt går tillväga finns i avsnittet ”Hur ansöker jag” nedan.

Innehållet i din skissansökan kommer automatiskt att överföras till den fullständiga ansökan om ditt konsortium blir inbjudet att lämna in en fullständig ansökan till EJP RD 2019. Du kommer därefter att behöva uppdatera innehållet i din ansökan till Vetenskapsrådet så att det stämmer överens med den fullständiga konsortieansökan som lämnats till EJP RD 2019, samt komplettera med ett avsnitt om etiska överväganden. Mer information om detta finns i avsnittet "Hur ansöker jag" nedan.