Stängd utlysning

23 januari - 26 februari 2019

Tage Erlanders gästprofessur

Vetenskapsrådets bidrag till gästprofessorer syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Stödform

Miljö- och samverkansstöd

Område

Naturvetenskap och teknikvetenskap 

Inriktning

Den forskare som kan nomineras till 2019 års gästprofessur ska vara verksam inom något eller flera av följande områden: Subatomär fysik, rymdfysik och astronomi, atom- och molekylfysik, optik och kondenserade materiens fysik, elektronik, elektroteknik, halvledarfysik och fotonik, tillämpad fysik, materialvetenskap. 

Söks av

Organisation. Företrädare för värdinstitutionen bjuds in som projektledare för ansökan.

Bidragstid

6-12 månader

Bidragsbelopp

Max 1 900 000 kronor för professuren och max 500 000 kronor för finansiering av en ung forskare som knyts till professuren.

Bidragsbeslutet publiceras

Senast i slutet av september 2019

Bidragsperioden startar

Tidigast i januari 2020

Notera!

Hela utlysningstexten